Studiegids

nl en

Modern Chinees IIC

Vak
2017-2018

Toegangseisen

BA1-college Modern Chinees I

Beschrijving

Dit college is gericht op het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid, het vergroten van de spreek- en luistervaardigheid. Voertaal is Nederlands, Engels en Chinees.

Leerdoelen

 • Uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat;

 • Beheersing van complexere grammaticale zinsconstructies;

 • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester eenvoudige, eigentijdse teksten te kunnen lezen en schrijven.

 • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester gesprekken over alledaagse onderwerpen in het Chinees te kunnen houden.

Rooster

Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

4e blok: 15 ECTS * 28 uur = 420 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 64 uur (8× 8 uur/week)

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges: 64 uur (16× 8 uur/week)

 • tijd voor het voorbereiden van de opdrachten: 20 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het slottentamen: 272 uur

Toetsing

 • Karakterdictee 10% (kies de beste 5 van het totaal aantal; geen herkansing)

 • Mondelinge opdrachten 30 %

 • Eindtentamen 60% (schriftelijk /luistertoets 50%; mondeling 10%)

Compensatie mogelijk maar het eindtentamen moet worden afgesloten met minimaal een 5,5.

Verplichte aanwezigheid
Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd.
Studenten mogen hoogstens drie colleges per semester missen. Wie een college moet missen, dient dit vooraf aan de coordinator Mw. Y.T. Wang MA te melden. Wie meer dan drie maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoordinator, mw. drs. A.B. Amir

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

 • Syllabus: C. Lin and A. Keijser, An Intermediate Reader of Mandarin. Leiden: Sinologisch Instituut (2010). De syllabus is online verkrijgbaar.

 • Syllabus: C. Lin, Y.Z. Zhang and A. Keijser, Intermediate Spoken Mandarin, Leiden: Sinologisch Instituut (2010). De syllabus is online verkrijgbaar.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de coördinator: Mw. Y.T. Wang MA, kamer 007 in het Arsenaal.

Opmerkingen

Groepsindeling , syllabus en belangrijke informatie worden 1 week voor het begin van het semester beschikbaar gesteld op Blackboard. De informatie op Blackboard wordt actueel gehouden.