Studiegids

nl en

De oude Chinese denkers

Vak
2017-2018

Toegangseisen

BA2 Chinese Wereldbeelden

Beschrijving

In het eerstejaars college “Filosofie en religie van China” hebben we de meest invloedrijke denkers uit de Chinese filosofie beschouwd in hun historische context. In het tweedejaars college “Chinese wereldbeelden: gedachtegoed” hebben we die kennis uitgebreid, verdiept en gestructureerd, als aanzet tot specialisering in het Chinese denken. Het derdejaars college “De oude Chinese denkers” bouwt hierop voort, door eerder behandelde stof nog verder uit te diepen en nieuwe stof aan te dragen. Elk jaar staat een denker, een tekst, een filosofische stroming, of een thema centraal. Primaire teksten, de filosofische geschriften (in vertaling), zijn het uitgangspunt. Secundaire teksten, artikelen door hedendaagse wetenschappers, zijn evenzeer van belang. Ze tonen verschillende benaderingen van die primaire teksten.

Leerdoelen

 • specialisering in de Chinese filosofie, door één denker, tekst of thema te bestuderen vanuit verschillende invalshoeken

 • verwerving van inzicht in de diversiteit in de internationale, wetenschappelijke bestudering van de Chinese filosofie

 • ontwikkeling van algemene academische vaardigheden, zoals kritisch en analytisch lezen en luisteren; informatie verzamelen, evalueren en ordenen; mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht); bewustzijn van theoretische, methodologische en praktische kwesties in de bestudering van de Chinese filosofie

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite Chinastudies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • 28 uur: bijeenkomsten bijwonen (14 weken x 2 contacturen)

 • 28 uur: bijeenkomsten voorbereiden (14 weken x 2 uur voorbereiding)

 • 16 uur: spreekbeurt voorbereiden

 • 16 uur: schrijfopdrachten maken

 • 52 uur: werkstuk schrijven

Toetsing

 • actieve deelname: 10%

 • schrijfopdrachten: 20%

 • spreekbeurt: 30%

 • werkstuk: 40%

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen en het werkstuk, maar het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een 5,49 of lager heeft gehaald.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard.

Literatuur

Verplicht:
Karel van der Leeuw. Het Chinese denken. Leiden: Stichting Shilin, 2011.
Dit boek is verkrijgbaar via de Studentenvereniging Sinologie of via de website van Shilin

Overig:
overige literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

P. van Els