Studiegids

nl en

Klassiek Chinees 3b

Vak
2017-2018

Admission requirements

Klassiek Chinees I en II. Klassiek Chinees 3A is zeer aanbevolen.

Description

Bij dit college lezen we een selectie van teksten uit de Taiping guangji (Omvattende optekeningen uit de Taiping-xingguo jaarperiode). Mogelijke onderwerpen zijn: roddels over keizerin Wu Zetian, wapens en spiegels met bovennatuurlijke krachten, geesthuwelijken, dieren met bovennatuurlijke vermogens. De Taiping guangji biedt eindeloos leesplezier, de meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod. Bij de eerste bijeenkomst spreken we af op welke onderwerpen we ons zullen richten.

Course objectives

  • verder uitbreiden van de kennis van de klassiek Chinese woordenschat

  • kennis van en inzicht in de grammatica van het klassiek Chinees vergroten

  • vergroten van de leesvaardigheid van klassieke teksten

  • verdere ontwikkeling vertaalvaardigheid

Timetable

Zie collegerooster.

Mode of instruction

Werkcollege

Course Load

totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur).
26 contacturen (13 weken x 2 uur per week)
78 uur voorbereiding (13 weken x 6 uur per week)
36 uur tentamen & voorbereiding voor het tentamen

Assessment method

  • 2 vertaalopdrachten: 30% (15% per opdracht)

  • andere opdrachten: 10%

  • tentamen: 60%
    Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen.

Blackboard

Ja Blackboard.

Reading list

Via Blackboard.

Registration

Registration through uSis. Not registered, means no permission to attend this course.

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

N.A.

Contact

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de docent A.S. Keijser

Remarks

Geen.