Studiegids

nl en

Klassiek Chinees 3a

Vak
2017-2018

Toegangseisen

BA2-college Klassiek Chinees 2 (voorheen: Premodern Chinees II)

Beschrijving

Dit is een college Klassiek Chinees voor gevorderde studenten die het basisniveau Klassiek Chinees (I & II) hebben afgerond.

Leerdoelen

 • verdere uitbouw van de woordenschat Klassiek Chinees

 • verdere verfijning van grammaticale kennis

 • vloeiend leren lezen van Klassiek Chinese teksten

 • wegwijs worden in woordenboeken en andere relevante bronnen

 • ontwikkeling van vertaalvaardigheden

Rooster

Zie het collegerooster op de website van Chinastudies voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • 28 contacturen (14 weken x 2 uur per week)

 • 84 uur voorbereiding (14 weken x 6 uur per week)

 • 28 uur tentamen en tentamenvoorbereiding

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%)

Studenten met een onvoldoende (5,49 of lager) op het tentamen hebben recht op een herkansing.

Blackboard

Zie Blackboard.

Literatuur

Verplicht:

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 1. Leiden: Leiden University Press, 2015.

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 2. Leiden: Leiden University Press, 2011.

 • syllabus (wordt via Blackboard gedeeld)

Aanbevolen:

 • Pleco Chinese Dictionary (zie: www.pleco.com)

 • Shih-chiu Liang. Far East Chinese-English Dictionary. Taipei: Far East, 1993.

 • Paul W. Kroll. A Student’s Dictionary of Classical and Medieval Chinese. Leiden: Brill, 2015.

 • D.R. Jonker. Wenyan Partikels. Leiden: Shilin, 2011.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

Dr. P. van Els