Studiegids

nl en

Integrated Chinese III: advanced I

Vak
2017-2018

Toegangseisen

  • BA2-college _Modern Chinees II

Beschrijving

Dit college bouwt voort op detweedejaars colleges Modern Chinees. Het biedt verdere trainingen in de volgende vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Mandarijn.
Integrated Chinese III wordt op twee niveau’s aangeboden: intermediate en advanced. Studenten die een jaar in China/Taiwan hebben gestudeerd zijn verplicht het niveau advanced te volgen.

Rooster

Eerste semester, vier contacturen per week (een uur vocabulaire en grammatica, een uur oefening, een uur spreken en luisteren, een uur lezen en schrijven). Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

  • contacturen: 48

  • voorbereiding voor colleges: 66 uur

  • essays schrijven: 12 uur

  • voorbereiding presentaties: 4 uur

  • tentamen: 10 uur

Toetsing

  • Prestatie van het hele semester: 40% (waarvan opstellen 20%, spreekbeurt 10%, video-presentatie 10%)

  • Tentamen: 60% (waarvan luisteren& spreken 20%, lezen&schrijven 40%)

Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de semesteropdrachten en het slottentamen. Het slottentamen moet voldoende zijn (5.5 of hoger). Studenten met een onvoldoende op het slottentamen of een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde van opdrachten en slottentamen hebben recht op een herkansing.

Blackboard

Ja, Blackboard

Literatuur

The Routledge Advanced Chinese Multimedia Course: Crossing Cultural Boundaries
By Kun-shan Carolyn Lee, Hsin-Hsin Liang, Liwei Jiao, Julian Wheatley
ISBN: 978-0-415-84133-7
Published by: Routledge

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

Coördinator: Mr. Y.Zhaole.