Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Datastructuren

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college is een vervolg op het college Algoritmiek. Dus het leren ontwerpen en begrijpen van algoritmen — op zijn minst de standaard algoritmen die tot het repertoire van elke computing expert behoren — zullen weer een belangrijke rol gaan spelen. Zoals bekend vormen het algoritme en de data die van belang zijn voor het algoritme een samenwerkend geheel. Bij data die van belang zijn voor het algoritme valt te denken aan input en output gegevens maar ook data die het algoritme bijhoudt voor zijn werking. Daarom zullen we ook ruim aandacht schenken aan het handig structureren en representeren van de data – vandaar de naam van het college. Er bestaan verschillende standaard datastructuren zoals lists, trees, arrays, sets, bags om er maar een paar te noemen. Elk van deze gegevensstructuren kun je karakteriseren vanwege hun structuur en hun access methods. De standaard datastructuren kunnen met een breed scala van algoritmen samenwerken. Er zijn natuurlijk ook datastructuren die toegesneden zijn op een beperkte klasse van algoritmen. Uiteraard zullen we de standaard datastructuren zoals stapels (stacks), rijen (queues), lijsten(lists), binaire en multiway bomen(binary en multiway trees), priority queues, grafen(graphs) de revue laten passeren. Onze aanpak van het ontwerp van datastructuren is via Abstract Data Types (hetgeen nauw aansluit bij OO-programmeren). Door gebruik te maken van ADT’s kunnen we het gebruik van de gegevensstructuur en de definitie van het gewenste gedrag ervan scheiden van de implementatie. Onderwerpen: Linked Lists, Stacks, Queues, Binary Trees, Multiway Trees, Graphs, Hashing, Data Compression, String Matching, Randomized Algorithms

Leerdoelen

Inzicht en gebruik van standaard datastructuren en bijbehorende algoritmen, verkrijgen van enig inzicht in efficiëntie verschillen, abstract leren denken: onderscheid gebruik en implementatie.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege voorafgaand aan 2 uur werkcollege/programmeeropdrachten.

Toetsing

Schriftelijk. Daarnaast moet aan verplichte programmeeropdrachten zijn voldaan.

Literatuur

(Aanbevolen, niet verplicht) Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, 4th/International Edition. ISBN13:9781133613053.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Datastructuren.