Studiegids

nl en

Statistiek 1

Vak
2017-2018

Beschrijving

Bio-farmaceutisch onderzoek behoort voor het overgrote deel tot de empirische wetenschappen. Empirische wetenschappen zijn gebaseerd op waarnemingen en statistiek is de analysemethode om informatie te onttrekken uit de verkregen data. Tijdens de hoorcolleges behandelen we zowel de methodologische en theoretische grondslagen van de statistiek in relatie met experimenteel empirisch onderzoek. Daarnaast zullen er voorbeelden in detail worden besproken.
Tijdens de werkcolleges zullen de studenten statistische analyses uitvoeren op bestaande en gesimuleerde data sets afkomstig uit levenswetenschappelijk onderzoek. Deze werkcolleges zijn daarom meer toegepast en erop gericht om statistische analyse vaardigheden te ontwikkelen en de student in staat te stellen de theoretische kennis uit de colleges beter te kunnen duiden en bediscussiëren. De inhoud van de colleges is terug te vinden in screencasts en de methoden van de werkcolleges staan samengevat in uitgewerkte tutorials en templates.

Leerdoelen

Inzicht verschaffen in de relatie tussen onderzoek, waarnemingen, data en statistiek. Het omgaan met wetenschappelijke software en het verkrijgen van de essentiële vaardigheden voor de statistische analyse van data.

Literatuur

Medical statistics at a Glance 3rd edition, Aviva Petrie and Caroline Sabin, Wiley-Blackwell, ISBN : 978-1-4051-8051-1 plus een paar Downloadbare pdf files.
De gebruikte software is gratis en we raden het aan om het op je eigen computer of laptop te installeren. Zie blackboard voor meer details.

Coordinator

Dr. H.G.J. van Mil

Onderwijsvorm

Geïntegreerd hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen (85 % van eindcijfer) plus een opdracht in R (15 % eindcijfer)

Ingangseis

Niet van toepassing