Studiegids

nl en

Farmacologie

Vak
2017-2018

Beschrijving

Leidraad van dit blok zijn de relaties en factoren die een farmacologische respons en de variabiliteit daarop bepalen. Hierbij wordt uitgebreid gesproken over het verband tussen drug delivery, farmacokinetiek, biofase equilibratie, signaaltransductie en homeostase (fysiologisch en pathologisch). Daarnaast wordt stilgestaan bij factoren die variabiliteit in geneesmiddeleffecten veroorzaken en bij populatiemodellen die deze variabiliteit expliciet beschrijven onder andere door middel van covariaten. Tevens leer je in dit blok hoe farmacologische principes en modellen gebruikt worden in alle fases van geneesmiddelonderzoek. Tot slot oefen je bij verschillende opdrachten je academische vaardigheden, met name hoe je het werk van anderen kritisch kunt evalueren en van feedback kunt voorzien en hoe je zowel schriftelijk als door middel van presentaties je eigen onderzoeksresultaten effectief kunt communiceren.

Leerdoelen

  1. Know the physiological and pharmacological processes underlying drug response and understand the pharmacokinetics (PK) models, pharmacodynamics (PD) models, and link models that we use to describe these processes.
  2. Know potential sources of inter-individual variability (IIV) and residual unexplained variability (RUV) in drug PK and/or drug PD and understand how these variabilities are quantified in population models.
  3. Be able to describe how pharmacological modelling and simulation is used to integrate and interpret results from studies in different phases of drug research.
  4. Recall the mechanism of action and clinical use of the 8 medicines and the PK-PD models that are used to describe their response and evaluate their dosing regimen.
  5. Be able to effectively communicate research findings and critically interpret and appraise scientific work of others, both orally and in writing. Specific focus will be on the ability to tailor form and content of your communication to the intended audience and communication medium (e.g. oral presentation or written report).

Ingangseisen

Adequate kennis van de fysiologie van ADME processen en de basis principes voor farmacokinetiek en farmacodynamiek (o.a. TE1 en TE2), calculus, en academische vaardigheden (AV-1 en AV-2).

Literatuur

Er hoeven geen boeken te worden aangeschaft voor deze cursus. Er zullen gepubliceerde artikelen behandeld worden die tijdens de cursus via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Coordinator

Mevr. Dr. E.H.J. Krekels

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoorcollege, literatuur opdracht (individueel schriftelijk, peer-to-peer review), groepsopdracht o.b.v. computer simulaties, presentaties en verslagen, en optionele PeerWise opdracht.
NB omdat niet gegarandeerd kan worden dat alle mentoren Nederlands spreken, zullen de presentaties en verslagen van de groepsopdracht in het Engels dienen te worden gedaan.

Toetsing

Het eindcijfer van deze cursus wordt voornamelijk bepaald door het cijfer voor het afsluitende schriftelijke tentamen. Dit cijfer wordt bijgesteld o.b.v. de behaalde resultaten voor de individuele opdrachten en groepsopdrachten. Hiervoor wordt het berekende cijfer voor de verschillende opdrachten omgezet naar een ‘vermenigvuldigingsfactor’ voor het tentamencijfer zoals in de syllabus van het vak zal worden beschreven.

Voor het behalen van het vak is het volgende vereist:

  • Bijdragen aan en voltooien van de groepsopdracht en de literatuur opdracht

  • Het cijfer voor het schriftelijke tentamen, i.e. vóórdat de ‘vermenigvuldigingsfactor’ (zie syllabus) is toegepast, is minimaal een 5,0

  • Het eindcijfer van het vak, i.e. nadat de ‘vermenigvuldigingsfactor’ is toegepast, is minimaal een 5,50.