Studiegids

nl en

Academische Vorming 1

Vak
2017-2018

Beschrijving

Het vak Academische Vorming 1 maakt deel uit van de leerlijn Academische Vorming, waar gedurende de gehele bachelor aandacht aan wordt besteed. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken. Verder zal tijdens dit vak aandacht worden besteed aan wetenschappelijke integriteit en het competentieprofiel en arbeidsperspectief van een (geneesmiddel)onderzoeker, onder andere aan de hand van (zelf)reflectie. Bij Academische vorming 1 wordt een start gemaakt met deze ontwikkeling van student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker.

Leerdoelen

Tijdens AV-1 leer je omgaan met wetenschappelijke literatuur, hoe je een wetenschappelijk onderzoek kunt voorbereiden, hoe je jouw eigen werk en het werk van anderen kritisch kunt evalueren, hoe je effectief kunt samenwerken, en hoe je jouw werk doeltreffend kunt overbrengen aan anderen. Hierbij ligt de focus op:

  • zoeken en lezen van wetenschappelijke artikelen;

  • omgaan met de empirische cyclus (hoe formuleer je een specifieke onderzoeksvraag, hoe zet je een onderzoek op, etc.);

  • wetenschappelijk schrijven;

  • mondeling presenteren van wetenschappelijke informatie;

  • geven, ontvangen en verwerken van feedback;

  • reflectie op studieloopbaan en carrièreplanning.

Literatuur

  • Farmacotherapeutisch Kompas via internet.

  • Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens het vak.

Coordinator

Mw. dr. M. de Graauw
Mw. dr. J. Geerling

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, gesprekken en probleem gestuurd onderwijs (PGO), (zelf)studieopdrachten.

Toetsing

Actieve bijdrage, samenwerking, rapportage aan collega-onderzoekers, tussentijdse en eindpresentaties, schriftelijke verslaglegging.

Ingangseisen

Niet van toepassing