Studiegids

nl en

Biochemie 1

Vak
2017-2018

Beschrijving

Er wordt basiskennis van eiwitten, membranen, enzymen en metabolisme verkregen. Spierwerking wordt aan het eind van het vak als voorbeeld behandeld. De volgende begrippen komen aan de orde: aminozuren, peptides, eiwitten, (primaire – quaternaire structuur), enzymen, enzymkinetiek, enzymregulatie, lipiden, membranen, membraaneiwitten, spiereiwitten, algemene principes van het metabolisme en belangrijke metabole routes.

Leerdoelen

  1. De student bezit basiskennis van de structuur, functie en mechanisme van eiwitten en membranen.
  2. De student heeft een overzicht van de belangrijke metabole routes en kent basale metabole principes.
  3. De student kan zelfstandig met een Engelstalig studieboek werken.

Literatuur

  • Lehninger, Principles of Biochemistry van Nelson en Cox, nieuwe 7e editie (2017) van Macmillan Learning / W.H. Freeman (ISBN-10: 1-4641-2611-9; ISBN-13: 978-1-4641-2611-6)

  • handleiding wordt verstrekt

Coordinator

Prof. dr. M. Ubbink

Doelgroep

BFW1-LST1

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (90% van eindcijfer): Het deel over Eiwitten wordt als ‘gesloten boek’ tentamen afgenomen en het deel over Metabolisme wordt als ‘open boek’ tentamen afgenomen. Beide onderdelen bepalen 50% van het eindcijfer van het schriftelijk tentamen.

  • Ook worden er voor beide onderdelen kleine tussentijdse toetsen afgenomen via Blackboard waarvan het gemiddelde elk 5% van het eindcijfer van het vak bepaalt.

  • Aanvullende voorwaarde voor slaging is dat voor beide onderdelen, Eiwitten en Metabolisme, minimaal een 5,0 is behaald (na de gewogen middeling van de cijfers van het schriftelijk tentamen en de tussentoetsen). Daarnaast dient het eindcijfer van het vak minimaal een 6 te zijn.

Ingangseisen

Niet van toepassing