Studiegids

nl en

Celbiologie (BFW)

Vak
2017-2018

Beschrijving

In dit onderdeel worden structuren en processen van cellen behandeld. Ook wordt ingegaan op de technieken die voor de bestudering van cellen van belang zijn. Enkele onderdelen en processen van eukaryote cellen zullen wat uitvoeriger worden behandeld, zoals cytoskelet, organellen, membraanstructuren, receptoren, hormoonwerking, intracellulair transport, energievoorziening en celbeweging. Er zullen voorbeelden worden gegeven m.b.t. het belang van celbiologische kennis voor het begrijpen van de vorming van multicellulaire organismen en het ontstaan van ziekten.

Coordinator

Prof.dr.H.P.Spaink
Email: h.p.spaink@biology.leidenuniv.nl

Doelgroep

BFW1 & Biologie1

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Literatuur

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6e editie. Garland Publishing Inc. ISBN 9780815344643 (evt. 5e editie).

Leerdoelen

Het leren begrijpen van de processen in levende cellen. Hierbij is het van belang oog te krijgen voor de algemene principes die in alle levende cellen voorkomen en die te leren onderscheiden van specialisaties die alleen een rol spelen in bijzondere typen cellen of bepaalde processen. Door de processen in hun ruimtelijke context te bestuderen wordt geleerd om begrip te krijgen voor de schaal in ruimte en tijd waarin de processen zich afspelen.

Toetsing

Over de colleges wordt een schriftelijk tentamen gegeven.

Aanmelden

Via Usis