Studiegids

nl en

Taalbeheersing in het onderwijs: Taal in de sociale media

Vak
2016-2017

In deze cursus houden we ons bezig met een recent fenomeen dat in navolging van de praktijk steeds meer aandacht krijgt in de wetenschap: taal in sociale media en in het bijzonder webcareboodschappen.

Webcare is de online communicatie van organisaties met (potentiële) klanten, die via sociale media, vragen stellen, opmerkingen maken of klachten hebben over producten of diensten van een organisatie. Organisaties gebruiken diezelfde sociale media om hierop te reageren. Webcare bevindt zich dus op het snijvlak van computergemedieerde communicatie, massacommunicatie en interpersoonlijke communicatie.

Inmiddels is er een handjevol onderzoek gedaan naar de invulling en effectiviteit van webcare. Zo is onderzocht of en wanneer organisaties moeten reageren, welke responsstrategieën zij daarvoor kunnen gebruiken en met welke tone of voice zij de reactie formuleren.

In de cursus nemen we taal in sociale media in de volle breedte onder de loep. Dit doen we allereerst door wetenschappelijke theorieën uit verschillende disciplines (tekstwetenschap, conversatieanalyse, communicatiewetenschap en computergemedieerde communicatie) te bespreken. Daarnaast houden we eerdere studies naar webcareboodschappen kritisch tegen het licht. Met casussen en gastsprekers wordt inzicht geboden in hoe organisaties webcare inzetten. Vervolgens ga je zelf na welke theoretische fundering(en) ten grondslag (kunnen) liggen in webcareonderzoek en hoe dat concreet onderzocht kan worden.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De impact van sociale media op de communicatie van en naar organisaties

  • Klassieke theorieën uit de tekstwetenschap, conversatieanalyse, communicatiewetenschap en computergemedieerde communicatie en de relaties tussen deze theorieën;

  • Factoren die de effectiviteit van webcareboodschappen bepalen, die worden toegelicht met voorbeelden uit de praktijk;

  • Methoden van empirisch onderzoek, met de nadruk op experimenteel onderzoek;

  • De implicaties van experimenteel onderzoek voor theorievorming en toepassing in de praktijk.

Zie voor meer informatie op Masterlanguage