Studiegids

nl en

Vergelijkende Stilistiek

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze cursus wordt bestudeerd hoe verschillende stilistische conventies van betrekking zijn op verschillende culturen, en – daarmee samenhangend – naar de vertaalbaarheid van teksten. Daarbij wordt gewerkt vanuit een opbouw die van taalkundige restricties op stijl verder gaat naar culturele conventies en in hoeverre bepaalde stijlkenmerken zuiver conventioneel moeten worden gezien (verschillende manieren om hetzelfde uit te drukken) dan wel een reflectie vormen van dieperliggende cultuurverschillen (verschillende denkpatronen leiden tot verschillende stijlen). In het laatste deel van het college wordt dieper ingegaan op sub-stijlen binnen een cultuur, zoals ethnische stijlen.
De verschillende onderwerpen worden bediscussieerd aan de hand van artikelen uit de vakliteratuur.

Leerdoelen

Inzicht in de centrale vragen bij het onderwerp vergelijkende stilistiek, zodat de student hier inhoudelijk mee verder kan. Bovendien wordt de cultuurspecifieke stijlappreciatie van studenten geproblematiseerd door hen te confronteren met teksten en stijlen uit andere culturen.
Academische vaardigheden: Onderzoeksvaardigheid, orale presentatie, schriftelijke presentatie

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal: 140 uur
Colleges: 13×2 = 26 uur
Voorbereiding colleges: 12×4 = 48 uur
Voorbereiding presentatie en schrijven werkstuk: 66 uur

Toetsing

De studenten geven een presentatie en schrijven een werkstuk waarbij zij de stijl van een bepaald genre in twee kranten met elkaar vergelijken, waarbij één krant uit een westers land en één krant uit een niet-westers land komt. De presentatie telt voor 30% van het eindcijfer, het werkstuk voor 70%.
Aanwezigheid en actieve voorbereiding en deelname bij het college zijn verplicht. Het niet voldoen aan deze eisen kan tot uitsluiting van de student leiden of tot verlaging van het eindcijfer.
Bij een onvoldoende kan het werkstuk herkanst worden.Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Prospective students, please check the Study Abroad/Exchange website for information on how to apply.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Maarten Kossmann

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk