Studiegids

nl en

Lichaam en geest in nieuwe spiritualiteit

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen toegangseisen.
Dit vak is open voor alle studenten met een academische belangstelling voor het onderwerp.
Maximaal 20 studenten kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Binnen de meeste religieuze stromingen bestaan er duidelijke ideeën over de relatie tussen lichaam (body) en geest (mind/spirit).

Tegenwoordig – ook in Nederland – doen veel mensen aan meditatie of volgen een yoga- of mindfulness cursus. Lang niet iedereen doet dit vanuit een bepaalde religieuze of spirituele overtuiging of houdt er spirituele opvattingen op na over de relatie tussen lichaam en geest. Echter in sommige hedendaagse vormen van spiritualiteit staan opvattingen over lichaam en geest wel degelijk centraal. Opvattingen die bijvoorbeeld ingaan tegen het idee dat ons lichaam begrensd zou zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ideeën over zelftransformatie, reïncarnatie en zich verbonden voelen met een hogere macht of hogere spirit.

In het vak “Lichaam en geest in nieuwe spiritualiteit’ richten we ons op overtuigingen, praktijken en ervaringen in hedendaagse vormen van spiritualiteit, zoals het participeren in religieuze of spirituele rituelen, ervaringen van ‘onbegrensd zijn’ en het gebruik van spiritualiteit als een vorm van healing.

We proberen vanuit de antropologie en psychologie van religie deze hedendaagse fenomenen te bestuderen en proberen onder andere antwoord te krijgen op de vraag wat hedendaagse spiritualiteit typeert als het op de relatie tussen lichaam en geest aan komt. Wat voor soort mensen voelen zich aangetrokken tot deze opvattingen en praktijken en wat brengt het hen?

Dit doen we door het bestuderen van academische literatuur en het bespreken van recent empirisch onderzoek, maar interactie met het veld is ook een belangrijk onderdeel van de cursus (bijvoorbeeld het in gesprek gaan met mensen uit het veld of het bijwonen van een healingsritueel).

Leerdoelen

Na het afronden van dit vak zijn studenten in staat om:

  • Uit te leggen wat er wordt verstaan onder (nieuwe) spitualiteit en voorbeelden te geven van belangrijke stromingen en ontwikkelingen;

  • Te beargumenteren welke rol de relatie tussen lichaam en geest speelt binnen nieuwe spiritualiteit in het algemeen of bij een bepaalde spirituele stroming of praktijk in het bijzonder.

  • Zelf empirische gegevens te verzamelen via literatuurstudie, veldwerk en interviews, en deze te analyseren op basis van de tijdens het vak verworven conceptuele en theoretische toolkit.

Roosters

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

Totale werklast: 5 × 28 = 140 hours

  • Tijd besteed aan het bijwonen van normale sessies: 10 × 2 = 20 uur

  • Tijd besteed aan het bezoeken aan veldwerk: 3 × 3 = 9 uur

  • Tijd besteed aan het voorbereiden van een mondelinge presentatie: 10 uur

  • Tijd besteed aan het schrijven van een veldverslag: 18 uur

  • Tijd besteed aan het schrijven van een eindpaper: 40 uur

  • Tijd besteed aan het bestuderen van verplichte literatuur: c. 300 pages / 7 p/h = 43 uur

Toetsing

Het eindcijfer is een afgewogen gemiddelde van vier deelcijfers:
A. Mondelinge presentatie (individuele presentatie of groepspresentatie afhankelijk van het aantal studenten). Draagt 20% bij aan het eindcijfer.
B. Actieve deelname en contributie tot de discussies in het college, inclusief peer feedback. Draagt 20% bij aan het eindcijfer.
C. Schriftelijke veldverslag. Draagt 20% bij aan het eindcijfer.
D. Paper. Draagt 40% bij aan het eindcijfer.

Om het vak succesvol af te ronden moeten studenten gemiddeld een voldoende halen over de vier deeltoetsen en een voldoende halen voor het paper. Wie geen voldoende haalt voor het veldverslag of voor het paper, mag herkansen door een nieuwe versie van dezelfde opdracht in te leveren. Wie geen voldoende haalt voor de mondelinge presentatie krijgt een vervangende opdracht.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

We gebruiken geen studieboek voor dit college. Master copies van artikelen, hoofdstukken en bronnenteksten worden beschikbaar gesteld voor studenten om zelf te kopieren. Meer informatie over de literatuur volgt op Blackboard in januari 2015.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contac

Dr. E.M. de Boer
Dr W.R. (William) Arfman