Studiegids

nl en

Experimental Methods I: Design & Techniques

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Succesvolle deelname aan inleidingcollege “Psycholinguïstiek”.

Beschrijving

“Experimental Methods I: Design & Techniques” vormt samen met “Experimental Methods II: Practicals & Projects” één cursus, die studenten wegwijs maakt in methoden en technieken die gebruikt worden in LUCL’s Exeprimental Linguistics Labs.
Naast praktische vaardigheden integreert deze cursus theoretishe kennis die studenten opdoen in de BA “Taal & Cognitie”. In het tweede deel van de cursus gebruiken ze vaardigheden die ze hebben geleerd tijdens “Statistics for linguists”.
Experimental Methods I bestaat uit de deelblokken “Experiment design & preparation” en “Software & hardware in the labs”. Studenten krijgen de mogelijkheid om een van de technieken toe te passen in een eigen onderzoeksproject. Zo leren zij onafhankelijk een psycholinguïstisch experiment te ontwerpen, uit te voeren, te analyseren en te presenteren.

Leerdoelen

  • Opdoen van kennis op het gebied van psycholinguïstische methoden en technieken, inclusief hardware en software (Excel, Qualtrics, en E-prime)

  • Begrip van praktische vaardigheden voor het conceptualiseren en voorbereiden van een psycholinguïstisch experiment

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcolleges, zelfstandige literatuurstudie en maken van opdrachten.

Studielast

Totale studielast = 140 uur.

  • Bijwonen werkcollege: 28

  • Bestuderen literatuur: 28

  • Maken opdrachten: 40

  • Voorbereiding voor toetsing: 40

  • Toetsing: 4

Toetsing

Om de cursus succesvol af te sluiten dienen (gedurende het semester) zes opdrachten ingeleverd te worden via Blackboard. Voor twee van deze opdrachten dienen studenten een peer review in te leveren.

Weging

Elke opdracht weegt 15% mee voor het eindcijfer; elke review 5%.

Herkansing

Mits voldoende aanwezig geweest tijdens de colleges (>80%) kunnen studenten maximaal één onderdeel herkansen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van Blackboard
voor het ter beschikking stellen van onderwijsmateriaal (PowerPoint presentaties, artikelen, etc.) en tussentijdse mededelingen van de docent aan de studenten.

Literatuur

Syllabus (te vinden op Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, “mw. E.A. van Dijk” mailto:stucotw@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

lucl-labs@hum.leidenuniv.nl

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk

Opmerkingen

Aanwezigheid en actieve deelname aan de colleges is verplicht.