Studiegids

nl en

De Reformatie, 1517-2017

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Studenten dienen een basiskennis te hebben van de vroegmoderne geschiedenis en van de geschiedenis van het christendom.
Dit college is toegankelijk voor keuzevakkers, op voorwaarde dat er voldoende plek is.

Beschrijving

Binnenkort is het 500 jaar geleden dat de Augustijnermonnik Maarten Luther de aanzet gaf tot de protestantse Reformatie. Tot welke religieuze, politieke en maatschappelijke veranderingen leidde deze kerkhervorming destijds? En wat is er hiervan terug te vinden zowel in de latere geschiedenis van het christendom als in de maatschappij van vandaag?
Dat de Reformatie de Europese cultuur heeft veranderd is evident, maar opmerkelijk genoeg verandert ook steeds de wijze waarop wij denken dat die verandering heeft plaatsgehad. Kortom, op welke wijze was de Reformatie een bron van verandering? Hoe zijn onze ideeën hierover veranderd en waarom?
Diverse docenten zullen de diverse aspecten van de Reformatie en de doorwerking ervan in latere eeuwen en in de historiografie belichten, zowel door het geven van hoorcolleges als door het gezamenlijk lezen van teksten.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van het ontstaan en de ontwikkeling van de Reformatie en haar historiografie, alsmede haar religieuze, culturele, politieke en sociale betekenis gedurende vijf eeuwen.
Het kritisch leren lezen van een beperkte hoeveelheid historisch bronnenmateriaal, alsmede het verwerven van de vaardigheid dit in context te plaatsen.

Rooster

Zie roosterpagina Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 13 × 2 = 26 uur

  • Voorbereiden college: 13 × 1 = 13 uur

  • Bestuderen Literatuur en collegeaantekeningen: 65 uur

  • Voorbereiding voor toetsing: 33 uur

  • Toetsing: 3 uur

Toetsing

  • schriftelijke tussentoets met korte open vragen

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers (20 % tussentoets, 80 % eindtoets).

Herkansing

De herkansing wordt aangeboden in de vorm van één toets met enkele essayvragen over de volledige leerstof. Alle herkansers leggen dezelfde toets af. Het herkansingscijfer vervangt alle eerder behaalde cijfers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens en samenvattingen

Literatuur

Carter Lindberg, The European Reformations, 2nd edition, Malden-Oxford 2010

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. J.W. Buisman