Studiegids

nl en

Biochemie 2

Vak
2016-2017

Beschrijving

Biochemie 2 beoogt de eerstejaarsvakken biochemie 1, celbiologie, moleculaire genetica 1, organische chemie 1, analytische chemie 1 en scheikunde te integreren en te verdiepen. Centrale thema’s zijn de moleculaire logica van biochemische reacties en de complexiteit van de levende cel. Daarnaast zal er aandacht zijn voor biochemische onderzoekstechnieken, waarvan een aantal in het Biochemie 2 practicum wordt uitgevoerd.

Coordinator

Dhr. Dr. B.D. (Daniël) Lam

Doelgroep

BFW2

Ingangseisen

Voor dit vak gelden geen formele toegangseisen, het is echter wenselijk de vakken genoemd in de beschrijving voldoende te beheersen voor de start van het vak.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege, responsiecollege

Literatuur

D.L. Nelson and M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition (2013) WH Freeman, New York, ISBN-13: 978-1-4614-0962-1

Leerdoelen

Aan het einde van het vak kent de student het belang van de tertiaire eiwitstructuur en de algemene principes die daaraan ten grondslag liggen zoals eitwitvouwing, eiwitdenaturatie en de rol van chaperone eiwitten. De student heeft kennis van, en inzicht in de principes achter de kinetiek van enzymatische reacties. De student begrijpt de effecten van verschillende substraten en/of remmers op enzym kinetiek en kan de Michaelis-Menten vergelijking afleiden en toepassen. Ook heeft hij kennis van de verschillende manieren van regulatie van enzym activiteit in de cel. De student heeft kennis van en inzicht in de algemene principes van de bio-energetica, begrijpt de chemie achter de citroenzuurcyclus en de biologische redox chemie. De student kent de complexen en reacties van de mitochondriële ademhalingsketen, heeft inzicht in de rol van de proton motive force in de oxidatieve fosforylering en begrijpt het werkingsmechanisme van ATP synthase. De student is in staat de Gibbs vrije energie van een biologische (redox)reactie te berekenen, de Gibbs vrije energie van een proton gradiënt te berekenen en is in staat deze informatie te interpreteren en toe te passen. De student kent de algemene kenmerken van biologische signaaloverdracht en heeft in meer detail kennis en inzicht over de werking van G-protein coupled receptors (GPCRs) en Receptor tyrosine kinases (RTKs).

Toetsing

Schriftelijk tentamen (gesloten boek) en tussentijdse toets