Studiegids

nl en

Literature 6B: Introduction to American film

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Voor keuzevakstudenten.

Beschrijving

Wij gaan de film van de twintigste eeuw onderzoeken, transformaties opvolgen binnen de beleving van film, en de relatie tussen film en andere manieren van vertoning bekijken, in theater, in radio, of televisie. Wij zullen de mogelijkheden nagaan die deze andere manieren van vertoning verlenen aan film, en de impact hiervan inschatten op de beleving van film. Wij zullen deze kunstwerken in hun culturele context beschouwen, en beproeven op welke manier de populaire film de ontwikkelingen in de Amerikaanse bespreekt of te kaak stelt.

Leerdoelen

 • Deze cursus zal de kritische en analytische kennis van de studenten verdiepen door grondige beschouwing van de tekst.

 • De studenten gaan kritische debatten onderzoeken rond om de Amerikaanse en Britse film.

 • De cursus zal studenten vaardigheden verschaffen voor de analyse van visuele teksten: inzicht van elementaire film theorie; het gebruik van frame en montage; de plaats van de ‘filmster’; de aard van het genre; en de ‘auteurtheorie’.

 • Ten opzichte van literaire en cineastische kunstwerken, zal de kennis van narrativiteit van de studenten worden uitgebouwd, en de relatie van een tekst met zijn culturele/sociale context.

 • De studenten worden aangemoedigd om analytische en kritische standpunten bij te dragen in discussies, inclusief korte presentaties, en zullen de bijgebrachte vaardigheden tonen door het schrijven van een afsluitend.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 46

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 70

Toetsing

 • Essay(s) (50%):
  Twee essays van 1200 woorden (elk 25%); of, een langer essay (waarin minstens twee teksten op de syllabus met elkaar worden vergeleken) van 2500 woorden (50%).
  De deadline voor beide essays is de woensdag na de laatste werkgroep (week 14).
  Schriftelijk tentamen (50%)
  Studenten moeten onvoldoende of onvolledige onderdelen herkansen.
  Het eindcijfer voor de cursus is het gemiddelde van de drie (of twee) bovengemomende toetsonderdelen afgerond naar het dichtsbijzijnde halve punt. Een eindcijfer lager dan 5.5 (ook 5,49) is onvoldoende. Alleen bij een onvoldoende eindcijfer kunnen toetsonderdelen met een cijfer lager dan 5,5 worden herkanst. Het herkansingscijfer vervangt her originele cijfer.
  Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het make van het / de betreffende examen(s).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie tussen staf en studenten

 • beschikbaar stellen van achtergrondmateriaal

Literatuur

V. F. Perkins, Film As Film (Da Capo Press).
Michael Wood, Film: A Very Short Introduction (Oxford University Press).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

De film voor week 1 is: Charlie Chaplin, Modern Times (1936).

Voorlopig: WEEK ONE: Charlie Chaplin, Modern Times; WEEK TWO: Howard Hawks, Bringing Up Baby; WEEK THREE: William Wyler, The Best Years of Our Lives; WEEK FOUR: Billy Wilder, Sunset Boulevard; WEEK FIVE: John Ford, The Searchers; WEEK SIX: Stanley Donen, Funny Face; WEEK SEVEN: Alfred Hitchcock, Vertigo; WEEK EIGHT: Walt Disney, Pinocchio and The Jungle Book; WEEK NINE: Robert Altman, McCabe and Mrs Miller; WEEK TEN: Roman Polanski, Chinatown; WEEK ELEVEN: Woody Allen, Annie Hall; WEEK TWELVE: George Lucas, Star Wars.