Studiegids

nl en

Linguistics 5: Morphology: Analyzing Words

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Taalkunde 1, 2 en 4 (of vergelijkbare cursussen) moeten zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus besteden we aandacht aan de morfologie van het Engels. We gaan dieper in op de status van het begrip ‘woord’ en de elementen waaruit woorden zijn opgebouwd, het verschil tussen flexie en derivatie, de structuur van samenstellingen, en de historische oorsprong van Engelse woordvormingsprocédés.

Leerdoelen

 • Inzicht in morfologie van het Engels

 • Inzicht in de relatie tussen morfologie en syntaxis enerzijds, en morfologie en fonologie anderzijds

 • Kennis van basisbegrippen als ‘woord’, ‘morfeem’ en ‘affix’

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur)

 • Werkcollege (1 uur)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • 26 uur voor onderwijs

 • 34 uur voor tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur:

 • 80 uur voor het voorbereiden van tentamen en voorbereiden/schrijven van paper

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • Carstairs-McCarthy, Andrew (2002). An Introduction to English Morphology. Edinburgh University Press.

 • syllabus

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof