Studiegids

nl en

Liefde en strijd rond 1300: de roman van Heinric en Margriete van Limborch

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

De geschiedenis van de verdwaalde en ontvoerde jonkvrouw Margriete die vanuit het hertogdom Limburg terechtkomt in Constantinopel vormt het begin van de populairste ridderroman uit de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen. Op zoek naar zijn zus doorkruist Margrietes broer Heinric heel Europa. Hij beslist veldslagen, maakt vrienden en verwekt een kind. De ridders die Heinric en Margriete onderweg ontmoeten, beleven hun eigen (liefdes)avonturen in een vlechtwerk van verhalen, inclusief een bezoek aan burcht vol deugden en ondeugden waar vrouw Wijsheid een vorstenleer onderwijst, en een uitvoerig kringgesprek over de liefde onder leiding van Margriete.

In deze werkgroep bestuderen we de Roman van Heinric en Margriete van Limborch in de context van de Nederlandse literatuur omstreeks 1300. Wat was de aantrekkingskracht van deze veertiende-eeuwse roman, die dan wel uit de nadagen van de middeleeuwse epiek stamt, maar tot twee keer toe in het Duits bewerkt werd en die in de zestiende eeuw opnieuw populair was in druk? Probeerde de onbekende dichter met zijn omvangrijke en rijk geschakeerde roman de hoofse epiek opnieuw te laten schitteren, of wilde hij een nieuwe weg inslaan – bijvoorbeeld door een vrouw een van de hoofdfiguren te maken? Wat betekenen de liefdesverklaringen in de prologen bij ieder van de twaalf boeken waarin de roman opgedeeld was?

We onderzoeken de Limborch-roman in samenhang met verwante teksten en in het licht van de veranderingen in de Nederlandse literatuur van de veertiende eeuw; we kijken naar de receptie in het Duitse taalgebied en door de tijd en besteden bijzondere aandacht aan het oudste handschrift van de tekst dat in de Universiteitsbibliotheek van Leiden ligt.

Leerdoelen

Studenten

 • verdiepen zich in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en verwerven kennis van de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context.

 • doen ervaring op met het bestuderen van Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd genre en haar benaderingswijzen, met bibliografisch onderzoek.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

140 uur

 • 26 uur college (13 × 2 uur)

 • 26 uur voorbereiding van de colleges.

 • 88 uur zelfstandige literatuurstudie, maken werkstuk en voorbereiden presentatie.

Toetsing

Toetsing

 • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

 • Presentatie en prepaper (15%)

 • Werkstuk (70%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

 • Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Het is niet toegestaan om geen herkansing te bieden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Geert Warnar Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 3 (WSD-complex, kamer 106A) 071-5272158

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Deze cursus kan ook worden gevolgd binnen de minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.