Studiegids

nl en

Taallab: methoden van taalgebruiksonderzoek

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college maak je kennis met de verschillende manieren waarop je onderzoek kunt doen naar taal en communicatie.

In Blok 1 wordt besproken hoe het onderzoek van taal en taalgebruik zich heeft ontwikkeld en blijft ontwikkelen, welke onderwerpen in de verschillende onderzoeksdomeinen centraal staan en welke onderzoeksmethoden voor welke onderzoeksvragen geschikt zijn. Speciale aandacht wordt besteed aan verschillende soorten van onderzoek: analytisch-conceptueel onderzoek en empirisch onderzoek, zowel experimenteel onderzoek als corpusonderzoek.

In Blok 2 voeren alle deelnemers in groepjes een eigen onderzoek uit. Het college biedt training in de verschillende stappen van het onderzoeksproces: van het formuleren van een probleemstelling tot en met het mondeling en schriftelijk presenteren van de onderzoeksresultaten. Je leert te werken met digitale corpora, zoals het Corpus Gesproken Nederlands en Open Sonar, en je leert hoe je kunt bepalen of de uitkomsten van je onderzoek statistisch significant zijn.

Leerdoelen

De student(e)

 • maakt kennis met de geschiedenis van en verschillende onderzoeksgebieden binnen het onderzoek naar taal en communicatie.

 • krijgt een overzicht van de verschillende onderzoeksmethoden van onderzoek naar taal en communicatie.

 • leert een onderzoeksopzet uit te denken.

 • leert werken met digitale corpora en elementaire statistische technieken.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De totale studielast voor deze cursus is 140 uur:

 • Colleges: 24 uur

 • Verplichte lezing: ofwel ‘Lectures in Discourse Studies’ ofwel ‘Taalkundepraatjes’: 2 uur

 • Voorbereiding colleges: 48 uur

 • In groepjes werken aan onderzoek plus presentatie: 46 uur

 • Tentamen plus voorbereiding: 20 uur

Toetsing

 • Mondelinge presentatie en nota in blok 1 (50%) en blok 2 (50%)

 • Zowel het gemiddelde eindcijfer als de beide deelcijfers mogen niet lager dan 5,5 zijn.

Herkansing: voor beide onderdelen is er een herkansingsmogelijkheid.
Is na herkansing een van de deelcijfers nog steeds lager dan een 5,5, dan dient het hele vak het volgende jaar opnieuw gevolgd te worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • wordt gebruikt voor mededelingen

 • cursusprogramma

 • literatuurverwijzingen

 • discussies/feedback

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.