Studiegids

nl en

Zuid-Afrikaanse letterkunde in mondiaal perspectief

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Nadere informatie volgt

Beschrijving

In deze module richten we ons op literaire teksten in het Afrikaans, in relatie tot de maatschappelijke en politieke context van het contemporaine Zuid-Afrika.

Hoewel het Afrikaans in de apartheidsjaren het stigma ‘taal van de onderdrukker’ heeft gekregen, was de Afrikaanse literatuur ook toen al een vrijplaats om opgelegde ‘waarheden’ te onderzoeken en onderdrukte groepen een stem te geven. In deze collegereeks wordt de subversieve kracht van literatuur als focus genomen. Wat was het heersende discours in een zekere historische periode, van de VOC-tijd tot nu, wie bepaalde het discours, en hoe werd hier door Afrikaanse schrijvers tegenin geschreven, met welk resultaat en tegen welke prijs?
De eerste negen colleges worden verzorgd door docent, redacteur en vertaler Ingrid Glorie, gevolgd door drie lezingen door de Zuid-Afrikaanse schrijver Etiënne van Heerden. Van Heerden is verbonden aan de Universiteit van Kaapstad (UCT), waar hij o.a. cursussen creatief schrijven geeft en de stimulerende kracht was (en is) achter LitNet.

Leerdoelen

Nadere informatie volgt tijdens het eerste college

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Werkgroep en zelfstudie

Studielast

140 uur

Toetsing

Wekelijkse opdrachten (50%) en werkstuk (50%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

  • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

  • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

Nadere informatie volgt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden(weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Niet van toepassing