Studiegids

nl en

Language Acquisition 4: Public Speaking in Theory and Practice

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Voldoende cijfer voor Language Acquisition 1: The Spoken Word of een vergelijkbare uitspraakcursus op propedeuseniveau.

Beschrijving

Voor de meeste mensen is spreken in het openbaar een vaardigheid die noch van nature, noch van harte gaat. De cursus Public speaking in theory and practice is voor een belangrijk deel gewijd aan spreken in het openbaar: de studenten leren in deze cursus een effectieve, d.w.z. overtuigende, presentatie geven over hun vakgebied – in het Engels. Daartoe maken zij kennis met de klassieke retorica (het vinden, structureren, presenteren en beoordelen van argumenten) en met moderne theorieën over argumentatie en spreken in het openbaar, en oefenen zij hun presentatievaardigheden in korte spreekbeurten. Verder leren de studenten presentaties van anderen (ook van hun medestudenten) te analyseren en constructieve feedback te geven. Tot slot bestuderen zij ook hun eigen presentaties, waarbij zij proberen door de ogen van het publiek naar zichzelf te kijken.

Leerdoelen

 • Ervaring in het geven van een korte mondelinge presentatie in het Engels;

 • Aantoonbare basiskennis van klassieke en moderne theorieën over retorica, argumentatie en spreken in het openbaar;

 • Het vermogen deze kennis toe te passen in de eigen mondelinge presentaties en bij de analyse van de presentaties van anderen;

 • Vergroten van de mondelinge taalvaardigheid in het Engels.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

 • 1 hoorcollege van 45 minuten per week tot aan de studieweek (de avondgroep volgt deze hoorcolleges via online weblectures).

 • Werkcollege van 45 minuten;

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

De studielast voor dit vak is 140 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 19 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 96 uur

 • Tijd voor het voorbereiden van presentaties en tentamen: 25 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen en open vragen in de studieweek: 50%.

 • Mondelinge presentaties (presenteren, evalueren en voorzitten): 50%.

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer voor de cursus 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Leith, S. (2012). You talkin’ to me? Rhetoric from Aristotle to Obama. London: Profile.

 • Public speaking in theory and practice: Texts and assignments [Reader op Blackboard].

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof