Studiegids

nl en

Georg Büchner - Melancholiker und Revolutionär

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten: Voldaan aan alle eisen van het eerste en tweede studiejaar . Andere categorieën : Goede passieve beheersing van het Duits.

Beschrijving

Kort na de dood van de Überväter van de Duitse literatuur en filosofie, Goethe (1832) en Hegel (1831), verschijnt de jonge geniale Duitse schrijver Georg Büchner (1813-1837) op het toneel en onderwerpt de Duitse literatuur aan een revolutie die echter door zijn tijdgenoten nauwelijks waargenomen wordt. Büchner plaatst de Magenfrage op de agenda, de sociale ongelijkheid die tijdens en na de Verlichting was blijven liggen in de Duitse literatuur. Hij geeft aan het trauma van de Duitse intellectuelen van de Goethezeit – de Franse revolutie – een nieuwe interpretatie die, anders dan bij Goethe en Schiller, gekenmerkt wordt door historische precisie, en die alle politieke illusies van de Weimarer Klassik vermijdt. Met zijn sloop van de optimistische filosofie van de geschiedenis (Goethe, Hegel) is Büchner een vroege representant van de postmoderne. De integratie van het individu in de maatschappij – het grote onderwerp van Goethes “Faust” en “Wilhelm Meister” – wordt aan de hand van Goethes jeugdvriend Lenz opnieuw, maar ook aan de hand van de moordenaar Woyzeck kritisch op de literaire agenda geplaatst..

Wij zullen tijdens de cursus de vier literaire werken van Büchner (“Lenz”, “Dantons Tod”, “Leonce und Lena”, “Woyzeck”) in het Duits lezen.

Leerdoelen

Het interpreteren en contextueren van een exemplarisch literair tekstcorpus dat, vanwege zijn chronologische en intellectuele positionering na de Kunstperiode tal van aanknopingspunten biedt naar de literatuur en de sociale geschiedenis van de 18e t/m de 20e eeuw. Door de werkwijze in een kleine werkgroep leert de student vragen te stellen aan de tekst, – en vervolgens basale onderzoeksvragen te ontwikkelen en uit te werken.

Rooster

Zie Rooster BA Duits

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 ECTS = 280u,

  • Colleges: 21 uur

  • Voorbereiding colleges: 68 uur

  • Bestuderen Literatuur: 70 uur

  • Schriftelijk werkstuk 80 uur

  • Voorbereiding voor mondelinge toetsing: 40 uur

  • Mondelinge toetsing: 30 minuten .

Toetsing

  • Werkstuk plm. 15 pagina’s; mondeling tentamen over de hele stof: 30 minuten.

  • Weging: werkstuk 60%, mondeling tentamen 40%.

Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Herkansing bestaat uit dezelfde onderdelen als de eerste kans. Alleen onvoldoendes moeten overgedaan worden; voldoendes blijven staan.

Blackboard

n.v.t. :

Literatuur

Voorgeschreven uitgave:

Georg Büchner: Dichtungen, Schriften, Briefe und Dokumente; 2 Bände, Text und Kommentar, hg. v. Henri Poschmann, Deutscher Klassiker Verlag, Taschenbuch, € 25,—

Verdere Literatuur: wordt, samen met andere informatie, ruim van te voren bekend gemaakt op mijn website

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. K.F. Gille

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Aanmelding verplicht (naast USIS) bij Dr. K.F. Gille vóór 1 januari 2017