Studiegids

nl en

Must reads: Leseliste ab 1700

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Er wordt minimaal een passieve kennis (bij voorkeur niveau B2) van het Duits verwacht.

Beschrijving

In dit hoor- en responsiecollege wordt een groot aantal werken van de leeslijst behandeld, waarbij relevante analyse-aspecten en -instrumenten aan de orde komen. Tijdens het hoorcollege wordt dieper ingegaan op een aantal aspecten die telkens verschillende werken uit de leeslijst kenmerken. In het college worden geselecteerde werken samen met de studenten vanuit verteltechnisch oogpunt grondiger besproken en in verband gebracht met andere werken uit de leeslijst die werden gelezen.

Leerdoelen

Studenten

 • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van een reeks canonieke werken uit de Duitse literatuurgeschiedenis;

 • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van relevante analyse-aspecten en -instrumenten;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie Rooster BA Duits

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege

Studielast

Totaal aantal uren: 140 uur.

 • Colleges: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Voor- en nabereiding van de colleges: 8 uur per week x 13 weken = 104 uur

 • Voorbereiding voor het mondeling tentamen + tentamen = 10 uur

Toetsing

Permanente evaluatie met in totaal vier toetsingsmomenten, waarvan drie schriftelijke (telkens voor 20%) en één mondeling tentamen (voor 40%).
Blackboardopdrachten dienen alle te worden gemaakt en moeten via Blackboard ingeleverd worden.
Het eindresultaat moet een 5,5 of hoger zijn.

Herkansen kan via één schriftelijk en één mondeling tentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Studiemateriaal

 • Opdrachten

Literatuur

 • Leeslijst zal via Blackboard bekend worden gemaakt

 • Benedikt Jeßing, Ralph Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, (2007): Stuttgart: J.B. Metzler.

 • Hans-Dieter Gelfert, Wie interpretiert man ein Gedicht? (2010): Stuttgart: Reclam.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Niet van toepassing