Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 3: kwantitatief onderzoek

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Methoden en technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten.
Dit college is alleen toegankelijk voor studenten van de BA Religiewetenschappen.

Beschrijving

Godsdienstpsychologie, godsdienstsociologie en culturele antropologie zijn empirische wetenschappen. Zij baseren hun uitspraken op de resultaten van empirisch onderzoek.
In dit college leren studenten zelfstandig een eenvoudig kwantitatief onderzoek uit te voeren. Zij leren om de variabelen in hun godsdienstpsychologische of – sociologische probleemstelling te operationaliseren en zijn op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende (o.a. centrummaten, spreidingsmaten, correlaties) en inductieve statistiek (o.a. normale verdeling, significantietoets). Een schriftelijke enquete wordt zelf samengesteld en afgenomen bij een kleine groep respondenten. Studenten leren vervolgens om de onderzoeksresultaten te analyseren en om de belangrijkste bevindingen te beschrijven en kritisch te bespreken.

Leerdoelen

  • De student is op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende en inductieve statistiek

  • De student kan een eenvoudige schriftelijke vragenlijst ontwikkelen en afnemen

  • De student kan eenvoudige statistische analysemethoden toepassen op de onderzoeksgegevens

  • De student kan de resultaten van het leeronderzoek op heldere systematische wijze communiceren in een schriftelijk werkstuk

Rooster

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege en practicum. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

140 uur (5 EC) waarvan 28 uur voor het volgen van het werkcollege

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Toetsing

  • Opdrachten: eerste versie probleemstelling en tweede versie probleemstelling (10% eindcijfer)

  • Praktische oefening: wekelijkse opdrachten en voorlopige presentatie onderzoek

  • Eindwerkstuk (90% eindcijfer).

Praktische oefeningen worden gewaardeerd met een voldoende of onvoldoende en tellen niet in de weging voor het eindcijfer. uitsluitend een voldoende geeft toegang tot de getentamineerde onderdelen i.e. het eindwerkstuk.

Indien het eindwerkstuk onvoldoende is, kan de student een verbeterde versie inleveren binnen een termijn van 2 weken.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

  • P. Swanborn. Basisboek Sociaal Onderzoek (Meppel, 2010).

  • Aanvullende literatuur uitgereikt tijdens college.

N.B. Voor dit college moet de nieuwste versie van SPSS worden aangeschaft (www.surfspot.nl)
Op de eerste bijeenkomst zal een opzet van de colleges, een overzicht van de stof ter voorbereiding van elk college en een opzet van het eindwerkstuk worden uitgereikt.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. de Boer

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.