Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de BA Religiewetenschappen

Beschrijving

Teksten, beelden en objecten vormen een fundamenteel onderdeel van de academische bestudering van zowel moderne als antieke religies. Deze cursus biedt een inleiding op methoden en technieken van bronnenonderzoek. Na een theoretische introductie leren studenten om interpretatiemethoden en -technieken toe te passen op concrete casussen.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over onderzoeksvaardigeheden en schriftelijke presentatievaardigheden die worden verzorgd door het EAV. Zie ook Studenten die de bijeenkomsten van Academische Vaardigheden in het kader van een andere cursus volgen of gevolgd hebben, kunnen vrijstelling aanvragen voor de bijeenkomsten mondelinge presentatievaardigheden middels dit formulier.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om

 • methoden en technieken voor de bestudering van teksten, beelden en objecten te beschrijven

 • de toepassing van specifieke methoden en technieken te herkennen en kritisch te bediscussiëren

 • deze kennis toe te passen op een concrete casus

 • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren

Rooster

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten.
Aanwezigheid bij dit college is verplicht.

Studielast

5 EC = 140 uur

 • Bijwonen colleges = 13 × 2 uur = 26 uur

 • Bijeenkomsten Academische Vaardigheden (Religiewetenschappen), 2 uur x 6 = 12 uur

 • Bestudering en samenvatting literatuur = 68 uur

 • Voorbereiding referaat = 16 uur

 • Schrijven paper = 18 uur

Toetsing

 1. Referaat (40% van het eindcijfer)
  1. Paper (60% van het eindcijfer)
 • Voor onderdeel 1 is er een vervangende opdracht in plaats van een herkansing van het referaat;

 • Voor onderdeel 2 is er een herkansing; indien het paper onvoldoende is, kan de student een verbeterde versie inleveren binnen een termijn van 2 weken na bekendmaking van het cijfer.

Het eindcijfer van deze cursus komt tot stand door het gewogen gemiddelde van beide onderdelen, in combinatie met de eis dat voor beide onderdelen minimaal een 5,5 moet zijn behaald en een totaalcijfer van minimaal een 6.

Blackboard

Blackboard, voor mededelingen, updates, vragen en discussie

Literatuur

 • Peter Burke. Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence. London: Reaktion Books, 2001.

 • Martha C. Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. J. Frishman