Studiegids

nl en

Die Welt auf Papier: Schrift und Schriftsysteme

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Minstens twee jaar bachelor Duits danwel goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

In der Linguistik gilt Schrift oft als sekundär: ein künstliches System zur (unvollkommenen) Wiedergabe der natürlichen, gesprochenen Sprache. In diesem Seminar hinterfragen wir das Vorurteil und erkunden wir die spannende Welt der Schrift. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache? Wie beeinflusst Schrift unsere Wahrnehmung von Sprache? Was für Schriftsysteme gibt es? Wie entwickelt man ein Schriftsystem für eine ungeschriebene Sprache, und welche Rolle spielt Schrift beim Erhalt bedrohter Sprachen? Nach welchen Prinzipien werden Rechtschreibregeln aufgestellt? Und was würde passieren, wenn man die Schreibung nicht mehr regulieren und festlegen würde?

Leerdoelen

De studenten

 • verdiepen hun begrip van taalkundige onderwerpen en methodes door een kennismaking met het onderzoeksveld schriftlinguïstiek

 • beschikken over globale kennis van schriftsystemen

 • verwerven een nieuw, kritisch perspectief op linguïstische eenheden zoals het foneem, het woord of de zin

 • kunnen kritisch reflecteren over de beregeling van geschreven taal en hun positie hierover in een debat verwoorden

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie Rooster BA Duits

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voor-/nabereiden college en bestuderen literatuur: 5 uur/college = 65 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 20 uur

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie: 40 uur

 • Toetsing (werkstuk): 130 uur

Toetsing

Toetsing:

 • actieve deelname aan de werkcolleges

 • mondelinge presentatie

 • korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden)

 • werkstuk (4500 woorden)

Weging:

 • actieve deelname aan de werkcolleges: 20%

 • mondelinge presentatie: 15%

 • korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden): 15%

 • werkstuk (4500 woorden): 50%
  Het werkstuk moet voldoende zijn.

Herkansing:

 • Alleen het werkstuk kan herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal (inclusief Powerpoints uit de colleges)

 • communicatie en nieuws

 • het indienen van werkstukken (Turnitin)

Literatuur

Nog nader bekend te maken

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informative over uSis ist te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Niet van toepassing.