Studiegids

nl en

Die Psychologie der Sprache

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Minstens twee jaar bachelor Duits danwel goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

Was passiert in unserem Kopf, wenn wir sprechen, hören, lesen oder schreiben? Wie werden Wörter und Grammatik mental gespeichert, und wie rufen wir sie ab? Warum ist Spracherwerb für Erwachsene kein Kinderspiel? Welche Teile des Gehirns sind auf Sprache spezialisiert? Und was passiert, wenn sie Schaden nehmen?
Diese und ähnliche Fragen werden im Seminar anhand experimenteller Studien besprochen. Ein besonderer Teil des Seminars richtet sich auf experimentelle Methoden, inklusive eines Besuchs an das Leidener Babylab.

Leerdoelen

De studenten

 • maken kennis met psycholinguïstische vraagstellingen, methodes en modellen

 • verwerven inzicht in het process van taalverwerving, taalproductie en taalperceptie en in de structuur van het mentale lexicon

 • verwerven globale kennis over taalstoornissen

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie Rooster BA Duits

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voor-/nabereiden college en bestuderen literatuur: 5 uur/college = 65 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 20 uur

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie: 40 uur

 • Toetsing BA: tentamenvoorbereiding en tentamen: 130 uur

 • Toetsing MA: werkstuk: 130 uur

Toetsing

Toetsing:

 • actieve deelname aan de werkcolleges

 • mondelinge presentatie

 • korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden)

 • tentamen (BA)

Weging:

 • actieve deelname aan de werkcolleges: 20%

 • mondelinge presentatie: 15%

 • korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden): 15%

 • tentamen: 50%
  Het tentamen moet voldoende zijn.

Herkansing:

 • Alleen het tentamen/werkstuk kan herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal (inclusief Powerpoints uit de colleges)

 • communicatie en nieuws

 • het indienen van werkstukken (Turnitin)

Literatuur

Nog nader bekend te maken

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Niet van toepassing