Studiegids

nl en

Das deutsche road movie…

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Studenten BA Duits moeten de eerste beide jaren van het BA-programma hebben afgerond.

Beschrijving

In dit college staat het van oorsprong Amerikaanse Filmgenre van de road movie centraal. We zullen zien hoe de Duitse variant de kenmerken die inherent zijn aan het genre, aan de Duitse situatie aanpast. Bovendien krijgen we inzicht in de maatschappelijke contexten, die de Duitse road movie zijn bijzondere eigenschappen geeft. Het ziet er immers naar uit dat in de Duitse variant van het filmgenre niet alleen de menselijke contrahenten anders zijn dan in de Amerikaanse versie (de echte bandiet, de outlaw, die daar zo typerend is, komt hier niet voor), ook de voertuigen verschillen nogal van de Amerikaanse (o.a. een oude vrachtwagen, een baggermachine, een Oostduitse Trabant spelen de hoofdrol). En niet zelden is de Duitse road movie grappig bedoeld…

Leerdoelen

Studenten

 • beschikken over een gefundeerd inzicht in het genre road movie en over feitelijke en theoretische kennis van de ontwikkeling ervan, in het bijzonder in relatie tot de Duitse context;

 • beschikken over gedegen kennis van en inzicht in een representatief filmcorpus binnen het genoemde genre;

 • zijn in staat complexere onderzoeksvragen te formuleren en methodisch gereflecteerd uit te werken, die met het collegethema verband houden;

 • zijn in staat de verworven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk voor een wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat (20%)
Regelmatige kleinere opdrachten (20%)
Schriftelijk werkstuk (60%)

Het schriftelijk werkstuk moet ten minste een 5,5 of hoger zijn.
Het eindcijfer moet, na weging, ten minste een 5,5 of hoger zijn.

Herkansing: alleen het schriftelijk werkstuk kan herkanst worden.

Blackboard

Opdrachten en studiemateriaal wordt via Blackboard ter beschikking gesteld. Actuele informatie wordt via Blackboard bekend gemaakt. Opdrachten worden door de studenten via Blackboard ingeleverd.

Literatuur

Films die aan de orde komen (een kopie die in het Lipsius kan worden bekeken wordt ter beschikking gesteld):

 • Dennis Hopper: Easy Rider (1969);

 • Frank Beyer: Karbid und Sauerampfer (DDR 1963);

 • Wim Wenders: Alice in den Städten (1974);

 • Wim Wenders: Paris, Texas (1984);

 • Peter Timm: Go Trabi go – die Sachsen kommen (1991);

 • Detlev Buck: Wir können auch anders (1993);

 • Peter Kahane: Bis zum Horizont und weiter (1998);

 • Peter Lichtefeld: Zugvögel… einmal nach Inari (1998);

 • Fatih Akin: Im Juli (2000).

Sekundairliteratuur:

Steven Cohan/Ina Rae Hark (Hg.): The Road Movie Book. New York 1997;
Norbert Grob/Thomas Klein (Hg.): Road Movies. Mainz 2006.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

“Mw. prof. dr. A. Visser”: a.visser@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Alleen studenten die niet meer dan twee keer afwezig zijn geweest, kunnen een schriftelijk werkstuk inleveren.