Studiegids

nl en

Taalvariatie synchroon en diachroon

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Het eerstejaarsvak Taalverleden van het Nederlands moet met een voldoende zijn afgerond om deel te mogen nemen aan het tweedejaarsonderdeel Taalvariatie synchroon en diachroon.

Beschrijving

In dit onderdeel maken studenten kennis met enkele centrale taalvariatie- en taalveranderingsverschijnselen in het Nederlands en ze krijgen inzicht in het verband tussen taalvariatie en taalverandering. Aandacht wordt besteed aan synchrone variatie in heden en verleden, en ook aan diachrone variatie door de eeuwen heen. Verschillende onderzoeksmodellen ter verklaringen van sychrone en diachrone variatie worden besproken aan de hand van Nederlandse voorbeelden.

Leerdoelen

De student

 • heeft inzicht in enkele centrale taalvariatie- en taalveranderingsverschijnselen in het Nederlands.

 • doorziet het verband tussen taalvariatie en taalverandering.

 • kan verschillende verklaringen bedenken voor zowel synchrone als diachrone variatiepatronen.

 • kan een wetenschappelijk artikel interpreteren en beoordelen.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

 • Hoor-/werkcollege.

 • Onderzoeksopdracht

Studielast

Totale studielast 140 uur

 • College 26 uur (13 × 2 uur per week)

 • Voorbereiding met opdrachten 39 uur (13 × 3 uur per week)

 • Extra opdracht 10 uur

 • Literatuurstudie + tentamenvoorbereiding 65 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (90%)

 • Onderzoeksopdracht (10%)

Het eindcijfer van beide onderdelen samen moet een 5,5 of hoger zijn.

Herkansing

 • Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

Literatuurverwijzingen komen op Blackboard te staan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dhr. Dr. G.J. Rutten,

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.