Studiegids

nl en

Historiografie en Geschiedfilosofie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Roşu) en theorie (Paul) van het vak geschiedenis. Aan de hand van casestudies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student heeft
1. kennis van en inzicht in de historiografie en geschiedtheorie
2. kennis van en inzicht in wetenschapstheoretische problemen
3. inzicht in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis
4. kennis van en inzicht in de grondslagen van de geschiedwetenschap

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 24 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 88 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 (Schriftelijk tentamen)
Deeltoets 2 (schriftelijk tentamen)

Weging

Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - Powerpoint-presentaties tijdens de hoorcolleges

 • Video-opnames van de hoorcolleges

Literatuur

 • Herman Paul, Als het verleden trekt. Kernthema’s in de geschiedfilosofie (Den Haag: Boom Lemma, 2014).

 • Jeremy D. Popkin, From Herodotus to H-Net: The Story of Historiography (Oxford: Oxford University Press, 2015), ISBN 978-0-19-992300-7

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof. dr. H.J. Paul
Dr. F. Roşu