Studiegids

nl en

Tekstgenres

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Tekstgenres en/of Stilistiek van het Nederlands.

Beschrijving

De cursus Tekstgenres biedt een taalkundig georiënteerde inleiding in het thema tekstgenres. Daarbij komen verschillende soorten onderwerpen aan bod:
1. Algemene vragen: wat is een genre, wat is een tekst? Hoe kun je tekstgenres beschrijven? Hoe cultuur-specifiek zijn sommige tekstgenres? Hoe wordt onze leefwereld bepaald door tekstgenres?
2. Tekstgenres in een sociolinguistische setting: geschreven/gesproken, diglossie, enz.
3. Voorbeelden van tekstgenres die in de Nederlandse context minder gebruikelijk zijn.
In deze cursus worden voornamelijk (maar niet uitsluitend) tekstgenres uit het dagelijks leven als voorbeeld aangehaald en behandeld.
De eindopdracht behelst een analyse van de preciese betekenis en gebruikssituaties van een Nederlands spreekgenre, waarbij de student zelf een onderzoekje hieromtrent moet opzetten.

Leerdoelen

Deze cursus heeft een aantal doelen:

  • Kennis en begrip van de basisvragen bij het onderwerp tekstgenres behandeld en vaardigheid hiermee aan de slag te gaan.

  • Kennis en begrip van de culturele en taalkundige diversiteit van tekstgenres, m.n. vragen van taalkeuze, genretypes, enz. De student wordt verder bewust gemaakt van de culturele inbedding van veel “voor de hand liggende” zaken.

  • Het opzetten van een eigen onderzoekje naar gebruikscontexten en betekenis van een Nederlands spreekgenre.
    Academische vaardigheden: Onderzoeksvaardigheid, orale presentatie, schriftelijke presentatie.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 62 uur voor het bestuderen van de literatuur, voorbereiden van de presentatie en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 52 uur voor de voorbereiding en schrijven van de werkstukje

Toetsing

Studenten doen een onderzoekje naar één of twee informele spreekgenres in het Nederlands. Hierover houden zij een presentatie en schrijven zij een werkstukje. Het eindcijfer is samengesteld uit het cijfer voor de presentatie (30%) en dat voor het werkstukje (70%).
Aanwezigheid en actieve voorbereiding en deelname bij het college zijn verplicht. Het niet voldoen aan deze eisen kan tot uitsluiting van de student leiden of tot verlaging van het eindcijfer.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, “mw. E.A. van Dijk” mailto:stucotw@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Prospective students, please check the Study Abroad/Exchange website for information on how to apply.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Maarten Kossmann

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk