Studiegids

nl en

Analyse en synthese van spraak

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Inleiding in de Fonetiek

Beschrijving

In dit practicum wordt de deelnemer in eerste instantie die kennis en ervaring bijgebracht die nodig is om zelfstandig om te kunnen gaan met de in de experimentele fonetiek gebruikte apparatuur en programmatuur.

Workshop Registration, Analysis and (Re)synthesis of Speech

Leerdoelen

  • Doel is het verwerven van inzicht in de werking van apparatuur en programmatuur, zodat deze op een creatieve maar wetenschappelijk verantwoorde wijze kan worden toegepast.

  • Er wordt ook geoefend met de uitbreidingsmogelijkheden van de software door middel van (eenvoudige) scripts.

  • Tenslotte wordt geleerd om op een gestructureerde wijze de oorzaak van problemen en storingen op te sporen en weg te nemen.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Practicum

De deelnemers volgen gedurende 13 weken de colleges/instructielessen van ieder 2 uur. Iedere week krijgt men een opdracht mee die vóór de volgende bijeenkomst uitgevoerd moet worden (individueel of in groepjes van twee). Van iedere proef dient een kort verslag te worden geschreven.

Studielast

2 uur / week bijwonen college
6 uur / week uitvoeren opdracht (inclusief fouten opsporen en achtergrond informatie tot zich nemen)
2 uur / week verslag schrijven

Samen 10 uur / week * 14 weken = 140 uur

Toetsing

De deelnemers dienen alle colleges/instructielessen bij te wonen. Verdere toetsing vindt plaats op grond van de gemaakte vorderingen in het laboratorium en aan de hand van de verslagen. Er volgt geen examen.

Blackboard

Blackboard

  • de syllabus is ook hier beschikbaar

  • communicatie met de studenten

  • inleveren verslagen

Literatuur

  • de syllabus “Analysis and Synthesis of Speech” (ringband met ruimte voor aantekeningen, verkrijgbaar via Readeronline)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Prospective students, please check the Study Abroad/Exchange website for information on how to apply.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Jos Pacilly

Workshop Registration, Analysis and (Re)synthesis of Speech

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk