Studiegids

nl en

Structuurcursus van een niet-westerse taal

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Talen van de Wereld

Beschrijving

Als voorbeeld van een niet-westerse taal nemen we het Quechua, de taal die gesproken werd door de Inca’s en die heden ten dage nog door miljoenen mensen wordt gesproken in de Andeslanden. Het een van de belangrijkste inheemse talen van Zuid-Amerika. Focus ligt op het Quechua van Zuid-Peru (Cuzco-dialect). In dit college bestuderen wij de basisstructuren van de Quechua grammatica, de historische ontwikkeling van deze structuren en de sociolinguïstische situatie in de Andes.

Leerdoelen

 • de basisstructuren van het Quechua leren

 • de basisstructuren van het Quechua analyseren

 • zelfstandig korte Quechua teksten van interlineaire glossen voorzien

 • inzicht verkrijgen in de culturele en sociolingïstische situatie van de Andes

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • College: 24 uur

 • Tentamens: 4 uur

 • Huiswerk/opdrachten: 52 uur

 • Literatuur en voorbereiding tentamen: 60 uur

Toetsing

 • Aanwezigheid bij en actieve participatie in het college: 20%

 • Huiswerk/andere opdrachten: 30%

 • Tussententamen met korte open vragen: 25%

 • Eindtentamen met korte open vragen: 25%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Bij een onvoldoende kan alleen het eindtentamen herkanst worden.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard
worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Alle literatuur wordt tijdens het college of via Blackboard, binnen de grenzen van de copyrightregels, ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Niek Emlen

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk