Studiegids

nl en

Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is bestemd voor iedereen die Grieks wil leren maar geen Grieks in het eindexamen heeft gehad. Heb je dat wel en wil je je kennis van het Grieks opfrissen? Dan kan de tweede helft van deze cursus in het tweede semester, met hoogtepunten uit de Griekse literatuur een geschikte optie voor je zijn.

Beschrijving

In het eerste semester krijgt de student een globaal overzicht over de grammatica (morfologie en syntaxis) van het klassieke Grieks. Deze grammaticale kennis wordt ingezet voor het lezen van eenvoudige (bewerkte) teksten. Ook leert de student een basisvocabulaire van de meest frequente Griekse woorden.

Leerdoelen

De student beschikt over:

  • Kennis: globale kennis van de morfologie en syntaxis van Griekse naam- en werkwoordsvormen, en van een basisvocabulaire.

  • Vaardigheden: aan het eind van het eerste semester kan de student eenvoudige (bewerkte) Griekse tekstpassages met begrip lezen en in het Nederlands vertalen, en vragen over vorm en inhoud van de gelezen tekst beantwoorden.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt per blok 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • Colleges: 28 uur;

  • Collegevoorbereiding: 13 × 4 = 52 uur;

  • Zelfstudie: 40 uur;

  • Tentamenvoorbereiding: 20 uur.

Toetsing

Elk blok wordt afgesloten met een tentamen dat uit twee deeltoetsen bestaat:

  • Deeltoets 1: vormleer + vertaling (20%);

  • Deeltoets 2: grammatica (30%), vertaling gelezen tekst met vragen (20%), vertaling niet-voorbereide tekst met aantekeningen (30%).

Het blok moet met een voldoende eindcijfer worden afgesloten; deeltoets 2 moet voldoende zijn en kan zo nodig worden herkanst.

Weging

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen zo nodig separaat worden herkanst.

Blackboard

Enig aanvullend studiemateriaal (oefeningen, grammaticaoverzicht) wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Trudeke Mekking en Hans Oranje: Mouseion. Cursus Grieks voor beginners, Amsterdam: VU University Press 2008, ISBN 9789086592302.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker