Studiegids

nl en

Argumentatieve en retorische analyse

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen verdere toegangseisen.

Beschrijving

Hoe laat jij je overtuigen? Weet je het verschil te maken tussen goede en slechte argumenten? Ben je in staat om retorische trucs te herkennen? In dit college maak je kennis met de middelen die discussianten inzetten om een ander van hun standpunt te overtuigen. In blok 1 bespreken we de theorie en praktijk van argumentatief taalgebruik. Zo leer je hoe je de verzwegen elementen van iemands redenering kunt achterhalen, hoe je een schematisch overzicht kunt maken van de argumenten en subargumenten in een betoog en hoe je drogredenen kunt herkennen. In blok 2 richten we ons op andere middelen dan argumentatie waarmee taalgebruikers elkaar proberen te beinvloeden, zoals ethos, pathos en de manier waarop een boodschap wordt verwoord. Je leert deze middelen doorzien, om zo een weloverwogen oordeel te kunnen vellen over een betoog.

Leerdoelen

  • Kennismaking met het analyseapparaat van argumentatietheorie en retorica.

  • Vaardigheid ontwikkelen in argumentatieve en retorische analyse van teksten.

  • Voorbereiding op praktische colleges (betogend) schrijven en presenteren.

  • Voorbereiding op theoretische colleges over taalbeheersing en taalgebruik in het algemeen en argumentatie en retorica in het bijzonder.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur

  • Colleges: 37 uur

  • Lezen: 26 uur

  • Oefenopdrachten: 33 uur

  • Tentamens plus voorbereiding: 44 uur

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens (na elk blok 1). Het tweede tentamen telt twee keer zo zwaar als het eerste. Een deelcijfer mag niet lager dan een 5,5 zijn. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Het programma en de opdrachten staan op Blackboard.

Literatuur

  • F.H. van Eemeren & A.F. Snoeck Henkemans (2011). Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen. (4e herz. dr.) Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. (blok 1)

  • A. Braet (2011). Retorische kritiek. Hoe beoordeel je overtuigingskracht? Den Haag: Sdu. (blok 2)

Aanmelden

Eerstejaars studenten Nederlands worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator: de heer B.P.M. Dongelmans

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijkke vragen: Dr. H. Jansen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Blok 1 gaat over de argumentatieve analyse van teksten; blok 2 over de retorische.