Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Spaans niveau 2

Vak
2016-2017

Toegangseisen

De voorwaarde om aan het minorvak Spaans niveau 2 te kunnen deelnemen is een voldoende voor het eindtentamen van het minorvak Spaans niveau 1 te hebben behaald.
Studenten die nooit het minorvak Spaans Niveau 1 hebben gevolgd maar voldoende voorkennis denken te hebben om het minorvak Spaans niveau 2 te kunnen volgen dienen eind januari een niveautoets af te leggen voordat ze toegang hebben tot het minorvak Spaans 2. Zij kunnen contact opnemen met de docent.

Beschrijving

In deze cursus leert de student teksten te lezen waarin vragen en antwoorden in alledaags en professioneel Spaans geformuleerd staan. Wat schrijven betreft zal hij samenhangende notities en boodschappen kunnen formuleren op persoonlijk en professioneel gebied. Wat de mondelinge vaardigheden betreft leert de student actief deel te nemen aan gesprekken over alle onderwerpen en activiteiten.

Leerdoelen

In de termen van het Europese Referentiekader Taalvaardigheidsonderwijs komen we uit op de volgende eindniveaus:
Schriftelijk Spaans: Lezen: B2; schrijven: B1;
Mondeling Spaans: luisteren: B1; gesproken interactie: B1; gesproken productie: B1

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges waar de belangrijkste grammaticale vormen van het Spaans zullen worden behandeld en werkcolleges waar studenten communicatieve vaardigheden in praktijk brengen, zowel individueel als in groepsvorm.

Toetsing

  • Twee schriftelijke tentamens in maart en mei (beiden 40%)

  • Mondeling tentamen 20%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Algemene herkansing (100% cijfer) in juni.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

aan te schaffen boeken:

  • Gente hoy 2 – Libro del alumno + CD, ISBN 9788415640370

  • Gente hoy 2 – Libro de trabajo, ISBN 9788415640387

  • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. Gabriel Inzaurralde
Mw. Dr. P. Gonzalez

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing