Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Spaans niveau 1

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Let op: Deze cursus is onderdeel van de Minor Latijns-Amerikastudies. Minor studenten kunnen zich tot 1 augustus zelf inschrijven voor de cursus. De overgebleven plaatsen zijn vanaf 1 augustus beschikbaar voor studenten die alleen deze cursus willen volgen.

Beschrijving

In deze cursus leert de student teksten te lezen waarin vragen en antwoorden in alledaags Spaans geformuleerd staan. Wat schrijven betreft zal hij redelijk ingewikkelde notities en boodschappen kunnen formuleren. Wat de mondelinge vaardigheden betreft leert de student actief deel te nemen aan gesprekken over meer dan alleen vertrouwde onderwerpen en activiteiten.

Leerdoelen

Eenvoudige vormen van communicatie in het Spaans zowel mondeling als schriftelijk te beheersen. In de termen van het Europese Referentiekader Taalvaardigheidonderwijs komen we uit op de volgende eindniveaus:
Schriftelijk Spaans: Lezen: A2; schrijven: A2;
Mondeling Spaans: luisteren: A2; gesproken interactie: A2; gesproken productie: A2.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges: 4 uur per week, 13 weken): 52 uur

 • Toetsing: 5 uur

 • Bestuderen Literatuur: 127 uur

 • Maken opdracht(en) : 30 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 66 uur

Toetsing

Toetsing

3 deeltentamens:

 • tentamen A: 40% (schriftelijk)

 • tentamen B: 50% (schriftelijk

 • tentamen C: 10% (mondeling)

Weging

Het eindcijfer is het gemiddelde van alle tentamens, waarvan tentamen A of B met tenminste een 6,0 behaald moeten worden.

Herkansing

Herkansing van deeltoetsen tijdens de cursus. Er zijn in totaal 2 schriftelijke deeltentamens. Het laatste eindtentamen (in december) fungeert als een algemene herkansing. ### Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

-Gente hoy 1. Libro del alumno. Ed. Difusión. 2013
ISBN 9788415620785
-Gente hoy 1. Libro de trabajo. Ed. Difusión. 2013
ISBN 9788415620792

 • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

 • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. G. Inzaurralde

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing