Studiegids

nl en

Internationale betrekkingen van Latijns-Amerika

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Deze cursus analyseert het buitenlands beleid van verschillende Latijns-Amerikaanse landen, het ontstaan van subregionale samenwerkingsvormen op economisch en politiek terrein en de consequenties van deze overeenkomsten op (inter)nationale actoren. Er zal in het bijzondere aandacht worden gegeven aan oorzaken en momenten van integratie maar ook van desintegratie. Bovendien zal nader gekeken worden naar hoe diepgaand de processen van integratie zijn, of het slechts handel of ook andere aspecten betreft, welke overeenkomsten aanleiding zijn tot reacties door andere regeringen. Ook zal de rol van sommige andere landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie, Azië, met name China, die van grote invloed is op het beleid van Latijns-Amerikaanse landen, nader belicht worden.

Leerdoelen

 • Kennis verwerven over en inzicht te verkrijgen in de internationale verhoudingen binnen Latijns-Amerika en tussen deze regio en de VS, Azië en Europa.

 • Inzicht krijgen in verschillende internationale actoren.

 • Kennis verwerven in de ontwikkeling van regionale integratieprocessen.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast is 5 ects (= 140 uur).

 • Colleges: 26 uur;

 • Referaat: kort essay + werken in groep: 34 uur;

 • Voorbereiding colleges (literatuur): 80 uur.

Toetsing

 • referaat, mondelinge presentatie: 20% van het cijfer;

 • twee schriftelijke tentamens met korte open (invul)vragen: 40% per onderdeel)

N.B. Een herkansing is alleen nodig indien het eindcijfer lager dan 6 is. Slechts de deeltentamens worden herkanst en alleen het deeltentamen dat onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Volgt voor 31 augustus.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing