Studiegids

nl en

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

Vak
2016-2017

IBP students, see Personality, Clinical Health Psychology

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.

De klinische psychologie omvat de kenmerken, oorzaken en therapie van psychopathologie. De gezondheidspsychologie richt zich op gezondheidsbevordering en de psychologische kenmerken, oorzaken en therapie van lichamelijke klachten en ziektes.

Leerdoelen

  • Verwerven van kennis over diagnostiek, etiologie en behandeling van de belangrijkste vormen van psychopathologie;

  • Verwerven van kennis over psychologische diagnostiek, etiologie en behandeling van lichamelijke aandoeningen en bevordering van gezondheidsgedrag;

  • Verwerven van basale kennis rond de persoonlijkheidstheorieën die het meest van belang zijn voor begrip van psychopathologie en gezondheidsproblemen;

  • Ervaring opdoen met het opstellen en uitvoeren van een wetenschappelijk verantwoord gedragsveranderingsprogramma.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges
Werkgroepbijeenkomsten
Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.

Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Raadpleeg de propedeusehandleiding bij de info voor eerstejaarsstudenten Psychologie

Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges en 8 werkgroepen van elk 2 uur.

Toetsing

De colleges worden afgesloten met een tentamen, dat bestaat uit circa 90 twee-keuzevragen (70% van het eindcijfer). De werkgroepen worden afgesloten met een paper (30% van het eindcijfer). Aanwezigheid bij en actieve participatie in werkgroepen is verplicht.

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude .

Literatuur

In deze cursus wordt een Custom Edition Book gebruikt, dat samengesteld is uit hoofdstukken van drie verschillende boeken. De titel van dit samengestelde boek is:
Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology (4th edition). Leiden, Leiden University. ISBN 9781308577418.

Voor de werkgroepen wordt daarnaast dit boek voorgeschreven:
K. Pryor. Don’t shoot the dog: The New Art of Teaching and Training [Paperback] Ringpress Books; 3rd edition (2006). ISBN-13: 978-1860542381
Artikelen en syllabus, beschikbaar via Blackboard

Contact