Studiegids

nl en

Diffusie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In deze cursus leren de studenten eenvoudige statistische processen met behulp van kansrekening, statistiek, en combinatoriek te beschrijven. Deze processen spelen een belangrijke rol in de natuurkunde, bijvoorbeeld om de beweging van moleculen te kwantificeren, maar ook bij geluksspelen. Met de zelfde concepten kan men ook berekenen hoe nauwkeurig experimentele metingen zijn en aan geven hoe waarschijnlijk een gebeurtenis is.
Verder worden de studenten vaardig in de omgang met programmeertaal Python en kunnen ze aan het eind van deze cursus eenvoudige programma’s schrijven. Dit is nuttig om zelf experimenten met de computer te kunnen doen.

Leerdoelen

  • Toepassen van kansrekening, combinatoriek en statistiek op diffusie fenomenen

  • Kwantificeren van de nauwkeurigheid van experimenten door middel van het gemiddelde, de variantie en de standarddeviatie

  • Metingen weergeven als kansverdeling, histogram en kansdichtheid

  • Kennis van de Gaussverdeling

  • Kwantitatieve beschrijving van de “random walk” en diffusie

  • Gebruik van programmeertaal Python voor berekeningen en simulaties

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege, huiswerk, computerpracticum

Toetsing

Het eindcijfer wordt berekend uit: 6*(1/3 huiswerk opgaven + 2/3 practica)/7 +1/7 eindtoets. Er is geen tussentoets. De eindtoets bestaat uit een programmeer opdracht die thuis uitgevoerd wordt (take home tentamen).

Blackboard

Beschikbaar op Blackboard: studiemateriaal, werkcollege- en huiswerkopdrachten

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).
Blackboard UL

Literatuur

Beschikbaar op Blackboard

Contact

Contactgegevens docent: Dr.D.Kraft(Daniela)