Studiegids

nl en

Organische chemie 1

Vak
2016-2017

Beschrijving

Tijdens de colleges worden de basisbeginselen van de organische chemie behandeld, waaronder het tekenen van moleculen (tellen valentie-elektronen en toepassen octet-regel), hybridisering, orbitaal theorie (kwalitatief), het herkennen van reacties en het opstellen van mechanismen. De opgaven van de werkcolleges hebben als doel het toepassen van de belangrijkste theoretische principes en de verdieping van de reacties/mechanismen uit de behandelde hoofdstukken, om het probleem oplossend vermogen van de student te prikkelen. De werkcolleges worden begeleid door master studenten (Montessori-principe).

Leerdoelen

Logisch leren nadenken: d.w.z. het toepassen van de organische chemische regels om reacties te herkennen en voor het opstellen van een mechanisme.

Literatuur

Organic Chemistry, a brief course (asian adaptation), Robert C. Atkins, Francis A. Carey, Chi Wi Ong. Uitgever McGraw Hill, ISBN: 9780071311175

Coordinator

Dhr. Dr. ing. M. Overhand

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Ingangseisen

Niet van toepassing