Studiegids

nl en

Thema Effecten van geneesmiddelen 1

Vak
2016-2017

Beschrijving

Dit blok is het eerste deel van het thema Effecten van Geneesmiddelen dat in drie delen wordt gegeven. In brede zin worden in het eerste blok de “lotgevallen van een geneesmiddel” van toediening tot uitscheiding behandeld.

Leerdoelen

  1. De studenten hebben adequate kennis van fysiologische processen en stofeigenschappen die gezamenlijk bepalend zijn voor ADME: Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion van farmaca
  2. De studenten hebben basisvaardigheden m.b.t. de farmaco-/toxico-kinetiek. Het gaat om zowel “mathematische vaardigheden” (het kunnen uitrekenen) als om de interpretatie in het kader van gewenste en ongewenste effecten.
  3. De studenten hebben adequate kennis van biotransformatie en de gevolgen daarvan voor werkzaamheid en toxiciteit van een geneesmiddel.
  4. De studenten zijn op de hoogte van fundamentele werkingsmechanismen van farmaca in termen van receptoren, signaaltransductie, diverse typen antagonismen etc.

Literatuur

  • Rang & Dale, Pharmacology, 7th edition

  • Rowland and Tozer, Clinical Pharmacokinetics, 3rd edition

  • Casarett & Doull’s, Toxicology, 7th edition

  • Mulroney & Myers, Netter’s Essential Physiology, 2nd Edition (2015). Uitgever: Elsevier. ISBN 9780323358194 (zoals reeds aangeschaft voor Fysiologie)

Coordinator

Dhr. Dr. E.H.J. Danen

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Ingangseisen

Niet van toepassing