Studiegids

nl en

Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Vak
2016-2017

Beschrijving

Tijdens het onderwijsblok Inleiding BFW maken studenten kennis met de opleiding BFW en de geneesmiddelonderzoekers die werkzaam zijn bij het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Er worden gedurende de week verschillende instructies aangeboden gericht op het gebruik van ICT in onderwijs en veilig werken in een laboratorium. Tevens wordt een start gemaakt met het mentoraat. Studenten gaan in groepjes aan de slag als ‘zelfstandig’ geneesmiddelonderzoeker om kennis op te doen over ziektes en geneesmiddelen. Tijdens de rapportage van het eigen onderzoek aan collega onderzoekers komen onderwerpen als chemische structuur, toedieningsvorm, aangrijpingspunt, farmacokinetiek, werking, bijwerking en therapeutisch effect van verschillende geneesmiddelgroepen aan de orde. Het geneesmiddelonderzoek wordt gepresenteerd aan medestudenten m.b.v. een poster tijdens een afsluitende postersessie.

Coordinator

Mw. Dr. M. de Graauw

Doelgroep

BFW1

Toegangseisen

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)

Literatuur

 • Farmaceutisch Kompas via internet.

 • Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens de eerste week.

Leerdoelen

 • Kennis maken met geneesmiddelonderzoek.

 • Kennis maken met wetenschappelijke literatuur.

 • Leren omgaan met informatiebronnen.

 • Kennis maken met verschillende medische en farmaceutische vaktermen.

 • Inzicht krijgen in de complexiteit van de werking van geneesmiddelen.

 • Kennis opdoen over de karakteristieken van een geneesmiddel.

 • Leren samenwerken.

 • Leren hoe je een wetenschappelijke poster maakt.

 • Leren hoe je een wetenschappelijke poster presenteert.

 • Leren hoe je een onderzoeksverslag schrijft.

Toetsing

Actieve bijdrage, samenwerking, rapportage aan collega onderzoeker, poster inhoud en poster presentatie, toets Veiligheid.