Studiegids

nl en

Immunologie

Vak
2016-2017

Beschrijving

In deze cursus wordt stapsgewijs inzicht verkregen in de opbouw en functioneren van het menselijk afweersysteem. Hierbij staan de immunologische processen en mechanismen voor een adequate afweer tegen bacteriën en virussen centraal. De onderwerpen die aanbod komen tijdens de cursus zijn onder andere: aangeboren immuniteit, verworven immuniteit, auto-immuniteit en tumorimmunologie. Tevens wordt toegelicht hoe het immuunsysteem beïnvloed kan worden met medicatie om ziekten te behandelen.

De cursus bestaat uit inleidende hoorcolleges waarna middels zelfstudie de stof verder wordt bestudeerd. Tijdens werkcolleges en responsiecolleges is er tijd voor verdieping en feedback. Naast het studieboek zal er gebruik gemaakt worden van Blackboard voor digitale ondersteuning.

Leerdoelen

  • De student begrijpt de ontwikkeling en organisatie van het menselijk immuunsysteem en kan beschrijven hoe lichaamsvreemde partikels door het immuunsysteem worden herkend en vervolgens effectief worden verwijderd.

  • De student heeft inzicht in de cellulaire en niet-cellulaire componenten van het menselijk immuunsysteem en kan de rol die deze componenten spelen in de afweer tegen micro-organismen die het lichaam binnendringen beschrijven.

  • De student kan beschrijven hoe na een eerste contact met een lichaamsvreemd micro-organisme een immunologisch geheugen ontstaat en begrijpt hoe dit ook door vaccinatie kan worden bereikt.

  • De student kan beredeneren hoe afwijkingen of deficiënties in het functioneren van het immuunsysteem kunnen leiden tot autoimmuunziekten, overgevoeligheidsreacties of infectieziekten.

  • De student kan beschrijven op welke wijzen het immuunsysteem kan reageren op tumoren.

  • De student kan beredeneren op welke wijze manipulatie van het immuunsysteem kan worden ingezet voor therapeutische doeleinden.

Literatuur

Abbas, Lichtman & Pillai. Basic Immunology, Functions and Disorders of the Immune System, 5th edition (2016). Uitgever; Elsevier. ISBN 9780323390828

Coordinator

Mw. Dr. A. Moelker

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werk-/responsiecollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (“gesloten boek tentamen”).

Ingangseis

Niet van toepassing