Studiegids

nl en

Histologie

Vak
2016-2017

Beschrijving

In drie halve dagen leert de student om te gaan met een lichtmicroscoop en weefseltypen te herkennen door het bestuderen van histologische preparaten. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende typen cellen, aan de opbouw en de samenstelling van verschillende weefsels, en de fysiologische functie van deze weefsels. De studenten dienen tekeningen te maken van een aantal weefseltypen en cellen. Elk microscopiepracticum wordt voorafgegaan door een inleidend college, waar met name de te bestuderen preparaten besproken worden.

Leerdoelen

  • Het herkennen van dierlijke weefsels aan de hand van verschillende typen cellen en non-cellulaire componenten.

  • De vier basisweefseltypen van elkaar kunnen onderscheiden op grond van de typische histologische eigenschappen van deze weefsels.

  • De histologische bouw van de verschillende weefsels kunnen correleren aan de fysiologische functie ervan.

Literatuur

Dictaat Functionele Histologie

Coordinator

Mw. Dr. M.C. Brouwer

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

College en microscopiepracticum

Toetsing

  • Opdrachten tijdens het microscopiepracticum: als alle opdrachten gemaakt en goedgekeurd zijn verdient de student 0,5 punt voor het tentamen. Aanwezigheid bij het practicum is niet verplicht.

  • Schriftelijk tentamen (100%)

Ingangseisen

Niet van toepassing