Studiegids

nl en

Fysiologie

Vak
2016-2017

Beschrijving

Fysiologie is de leer van het functioneren van het levende, complete organisme, van het (sub)cellulaire niveau, via weefsels en organen tot en met orgaansystemen. Tijdens het blok komen enkele onderwerpen aan bod die fundamenteel zijn voor de fysiologie, nl. het zenuwstelsel, cardiovasculaire stelsel, endocriene stelsel en het urinaire stelsel. Specifieke andere onderwerpen uit de Fysiologie komen later in andere onderwijsonderdelen aan de orde.

Het blok fysiologie wordt gegeven in een ‘blended learning’ vorm. Dit betekent dat er niet alleen klassikale hoorcolleges en practica worden gegeven, maar dat er ook met behulp van de digitale leeromgeving wordt gewerkt. Door middel van blended learning gaat de student thuis al reeds zelfstandig, actief aan de slag met de leerstof.

Leerdoelen

Het verkrijgen van inzicht in het functioneren van fysiologische orgaan- en regelsystemen, in het bijzonder met het oog op geneesmiddelonderzoek.

Literatuur

  • Verplicht: Mulroney & Myers, Netter’s Essential Physiology, 2nd Edition (2015). Uitgever: Elsevier. ISBN 9780323358194

  • Aanbevolen: Mulroney & Myers, Netter’s Physiology Flash Cards, 2nd Edition (2015). Uitgever: Elsevier. ISBN 9780323359542

Coordinator

Mw. Dr. A. Moelker

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Probleem Gestuurd Onderwijs, practica, e-learning

Toetsing

Het eindcijfer zal bestaan worden samengesteld uit de resultaten van het schriftelijk examen (90%) en de studieopdrachten (10%). Een actieve participatie tijdens de verplichte practica is voorwaardelijk voor het verkrijgen van de studiepunten.

Ingangseisen

Niet van toepassing