Studiegids

nl en

Farmacologie

Vak
2016-2017

Beschrijving

Leidraad van dit blok zijn de relaties en factoren die een farmacologische respons en de variabiliteit daarop bepalen. Hierbij wordt uitgebreid gesproken over het verband tussen drug delivery, farmacokinetiek, biofase equilibratie, signaaltransductie en homeostase (fysiologisch en pathologisch) en er wordt aandacht besteed aan populatiemodellen die de variabiliteit expliciet beschrijven. Tevens geeft dit blok de farmacostatistische basis voor (klinisch) onderzoek in farmacologie en ontwikkeling van geneesmiddelen. Modellen voor farmacokinetiek (PK) en farmacodynamiek (PD) worden gebruikt om de respons op therapeutische behandeling te beschrijven en de respons op farmacotherapeutische behandelingsscenario’s te voorspellen. Met computermodellen worden systemen en hun gedrag bestudeerd. Met daadwerkelijke metingen wordt de praktijk onderzocht en het belang van de statistiek aangetoond.

Leerdoelen

De leerdoelen hebben betrekking op het verkrijgen van kennis en inzicht in de verschillende processen die aan de farmacokinetiek en farmacodynamiek van geneesmiddelen ten grondslag liggen, alsmede in de factoren die variabiliteit in deze processen veroorzaken. Daarnaast vormen kennis en begrip van methodes die gebruikt worden om deze processen en de variabiliteit in deze processen te kwantificeren en (deels) te verklaren een belangrijk onderdeel van de leerdoelen en zal er geleerd worden hoe deze methodes gebruikt kunnen worden om farmacotherapeutische behandelingen te optimaliseren. Verder zullen studenten voor een aantal geselecteerde geneesmiddelen uit verschillende geneesmiddelklassen leren wat het werkingsmechanisme is, hoe ze in de klinische praktijk worden gebruikt en hoe hun effecten gekwantificeerd worden. Met betrekking tot academische vaardigheden wordt een academische houding van de studenten verwacht, met een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het opdoen van kennis en het verkrijgen van vaardigheden. Daarnaast zullen studenten leren om hun eigen bevindingen effectief te communiceren en het (wetenschappelijke) werk van anderen te beoordelen en van feedback te voorzien.

Ingangseisen

Adequate kennis van de fysiologie van ADME processen en de de basis principes voor farmacokinetiek en farmacodynamiek (o.a. TE1 en TE2), calculus, en academische vaardigheden (AV-1 en AV-2).

Literatuur

Er hoeven geen boeken te worden aangeschaft voor deze cursus. Er zullen gepubliceerde artikelen behandeld worden die tijdens de cursus via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Coordinator

Mevr. Dr. E.H.J. Krekels

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoorcollege, literatuur opdracht (individueel schriftelijk, peer-to-peer review, en groepsdiscussie), groepsopdracht o.b.v. computer simulaties, presentaties en verslagen.
N.B.: omdat niet gegarandeerd kan worden dat alle mentoren Nederlands spreken, zullen de presentaties en verslagen van de groepsopdracht in het Engels dienen te worden gedaan.

Toetsing

Het eindcijfer van deze cursus wordt voornamelijk bepaald door het cijfer voor het afsluitende schriftelijke tentamen. Dit cijfer wordt bijgesteld o.b.v. de behaalde resultaten voor de individuele opdrachten en groepsopdrachten. Hiervoor wordt het gemiddelde cijfer voor de verschillende opdrachten omgezet naar een ‘vermenigvuldigingsfactor’ voor het tentamencijfer zoals in onderstaande tabel weer gegeven.

Voor het behalen van het vak is het volgende vereist:

  • Voltooien van de groepsopdracht

  • Actieve bijdrage aan de groepsdiscussie en de groepsopdracht

  • Het cijfer voor het schriftelijke tentamen, i.e. voordat de ‘vermenigvuldigingsfactor’ (zie onder) is toegepast, is minimaal een 5,0

  • Het eindcijfer van het vak, i.e. nadat de ‘vermenigvuldigingsfactor’ is toegepast, is minimaal een 5,50.

    Afgeronde gemiddelde cijfer voor opdrachten ‘Vermenigvuldigingsfactor’