Studiegids

nl en

Farmacoepidemiologie

Vak
2016-2017

Beschrijving

In dit vak komen de grondbeginselen van epidemiologisch onderzoek naar gebruik en effecten van geneesmiddelen aan bod. Via hoorcolleges wordt de basis van het vakgebied behandeld (inkadering vakgebied, studie designs, principes van bias & confounding). Via werkcolleges wordt de studenten geleerd om kritisch literatuur te beoordelen, eenvoudige associatiematen te berekenen en door middel van rekenoefeningen inzicht te verschaffen in effecten als confounding en effect modificatie. Via projectmatig werken in kleine groepjes aan het ontwerpen van een studie wordt de verworven kennis ook direct toegepast.

Coordinator

Dhr. Dr. P. Souverein

Doelgroep

BFW3

Toegangseisen

Formeel gelden voor dit vak geen toegangseisen, echter adequate kennis van statistiek en basiskennis van (patho)fysiologie worden wel verondersteld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en/of werkcolleges (case studies in werkgroepen) + zelfstudie

Literatuur

Voor basale epidemiologie worden de volgende boeken geadviseerd:

  • Vandenbroucke JP, Hofman A. Grondslagen der epidemiologie. Maarssen. Elsevier gezondheidszorg, 2004.

  • Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten. Bohn Stafleu van Loghum, 2000 (of nieuwere druk).
    Voor verdiepende literatuur: zie artikelen op BlackBoard (course documents)

Leerdoelen:

  • Kennismaking met het vakgebied farmaco-epidemiologie (FEP)

  • Kennen van de concepten, fundamenten en vaktermen van de FEP

  • (Zelfstandig) toepassen van de opgebouwde kennis (literatuuropdracht + case studies)

Toetsing

Schriftelijk tentamen.